Juris Ķibilds

Studē: LU Bioloģijas fakultāte, Bioloģijas bakalaura studiju programma.

Hobiji: Kino, zīmēšana, orientēšanās sports.

Raksturo: Cītīgs, pedantisks un vienmēr visu dara ar atbildības sajūtu. Arī atsaucīgs un labprāt palīdz citiem sasniegt to, ko tie vēlas.

Moto: Labākais veids, kā kaut ko iemācīties – izdarīt to pašam.

Kristapa Morberga stipendiāts Juris Ķibilds par sevi stāsta:

"Studēju bioloģijas zinātni, šobrīd specializējoties mikrobioloģijā. Jau vidusskolas laikā guvu dziļu ieskatu šīs zinātnes plašajos apvāršņos, piedalīdamies starptautiskajās skolēnu bioloģijas olimpiādēs. Kopš tā laika ne brīdi neesmu šaubījies par savu izvēli.

Pašlaik sabiedriskās aktivitātes manā dzīvē ieņem gandrīz tikpat nozīmīgu vietu kā mācības – šobrīd vadu LU Bioloģijas fakultātes Studentu pašpārvaldi un darbojos arī LU Studentu padomē, lai palīdzētu LU veidot par augstskolu, kurā pavadīto laiku studenti augsti novērtētu.

Kļūšana par vienu no Kristapa Morberga stipendiātiem ir liels pagodinājums, kas ļauj apzināties, ka mana līdzšinējā darbība ir novērtēta, kā arī motivē nākotnē tiekties vēl augstāk. Stipendijas sniegtais materiālais atbalsts ļaus mazāk uzmanības veltīt ikdienas rūpēm un vairāk koncentrēties uz zinātni, mācībām un darbu studentu pašpārvaldē."

2013. gadā Juris aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Adenīna limitācijas ietekme uz maizes rauga Saccharomyces cerevisiae šūnu fizioloģiju un morfoloģiju" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Acetāta iespējamā inhibējošā ietekme uz rauga Kluyveromyces marxianus metabolismu".