Justīne Savitska

Studē: LU Sociālo zinātņu fakultāte, komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programma.
Hobiji: Vokālā mūzika, sports, literatūra.
Raksturo: Tiecas pēc patiesā, skaistā un pilnīgā.

Kristapa Morberga stipendiāte Justīne Savitska par sevi stāsta:

"Studēju žurnālistiku, ko, rūpīgi pārdomājot, izvēlējos pēc mūzikas vidusskolas beigšanas. Skaņa un mūzika mani pārsteidz un sajūsmina joprojām, iespējams, tādēļ ir ieinteresējusi tieši radio žurnālistika un audio montāža, ar ko nodarbojos, strādājot Latvijas Radio un audiovizuālajā medijā 39.kabinets. Tā kā nevēlos zaudēt vokālās iemaņas, vēlmi dziedāt piepildu vokālajā grupā. Kļūt par Kristapa Morberga stipendiāti ir pagodinājums. Šāds novērtējums sniedz patiesu gandarījumu un motivē darboties arī turpmāk."

2014. dadā Justīne aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Ķermeņa diskurss starptautiskās sieviešu kustības "FEMEN" komunikācijā “facebook.com”" un turpina studijas maģistrantūrā.