Margarita Dankova

Studē: LU Sociālo zinātņu fakultāte, Informācijas pārvaldības studiju programma.
Hobiji: Fotogrāfija, tūrisms, literatūra, mūzika, zinātne, aktīva atpūta.
Raksturo: Mērķtiecīga, radoša, dzīvespriecīga. Tautā runā, ka esmu jauka!
Moto: Ņem no dzīves visu!

Kristapa Morberga stipendiāte Margarita Dankova par sevi stāsta:

"Informācijas pārvaldības studiju programmā iestājos, jo man, kā jau praktiskam cilvēkam, ir vienmēr paticis, ka lietas ir labi sakārtotas un pārdomāti organizētas, lai tajās vienmēr ātri un ērti varētu atrast vajadzīgo. Turklāt, esmu cilvēks, kas interesējās pilnīgi par visu, bet informācijas zinātne ir starpdisciplināra, un tieši tādēļ tā mani ļoti aizrauj. Jau pašā studiju sākumā es vēlējos iegūt vairāk zināšanu un plašāku pieredzi nekā spēj sniegt akadēmiskās lekcijas un semināri, tādēļ nolēmu pamēģināt savus spēkus starptautiskajā konferencē BOBCATSSS 2011, kur uzstājos ar savu referātu par izstrādāto pētījumu. Tieši šīs konferences laikā iegūtās iedvesmas dēļ nolēmu iestāties Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijā (lbbjss.wordpress.com), kur kopā ar maniem kolēģiem mēģinām gāzt stereotipus par un ap bibliotēkām un attīstīt nozari Latvijā.

Piedaloties BOBCATSSS kaut vienu reizi, vairs nav iespējams apstāties, tādēļ otrajā kursā devos tur atkal. Šoreiz – ar darbsemināru un plakātreferātu. Otrais kurss bija bagāts arī ar citiem sasniegumiem – pirmo publikāciju, Starptautisko sociālo zinātņu studentu konferenci, IFLAcamp [ne]konferenci, izcili izstrādāto kursa darbu.

Taču, studējot Latvijas Universitātē, es vienmēr centos izmantot ne tikai akadēmiskās, bet arī visas citas tās piedāvātās iespējas, tādēļ pirmajā kursā arī aktīvi iesaistījos sabiedriskajā dzīvē – darbojos fakultātes Studējošo pašpārvaldē, Domē, Studiju programmu padomē, Latvijas Universitātes Studentu padomē, palīdzēju savai studiju nodaļai dažādu pasākumu organizācijā, savukārt šī gada rudenī devos uz apmaiņas studijām Zviedrijā ERASMUS programmas ietvaros.

Šis gads man būs ne mazāk notikumiem bagāts – tiek gatavotas jaunas publikācijas, studijas ārzemēs ir aizraujošas, noderīgas un neaizmirstamas, top aizvien vairāk jaunu ideju bakalaura darba rakstīšanai un arī jaunas konferences vairs nav aiz kalniem. Par visām šīm iespējām realizēt sevi esmu ļoti pateicīga Latvijas Universitātei, savai fakultātei un studiju nodaļai, mīļiem pasniedzējiem, kas vienmēr palīdz virzīties uz priekšu, un tagad arī īpaši pateicīga Latvijas Universitātes Fondam – par izrādīto uzticību, novērtējumu un godu būt stipendiātam! K.Morberga stipendijas piešķiršana man nozīmē vairāk nekā vienkārši materiālu atbalstu ikdienišķu un ar studijām saistītu izdevumu segšanā. Tā nozīmē, ka negulētās naktis, rakstot kārtējos pētījumus un rakstus, ir novērtētas, ka tas, ko es daru, tiešām ir nozīmīgi. Tā sniedz motivāciju turpināt darīt iesākto un virzīties uz priekšu. Paldies Latvijas Universitātes Fondam par to, ka tagad es varu uzdrīkstēties vēl vairāk!"

2013. gadā Margarita aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Bibliotēku elektroniskie resursi bērniem: kvalitāte un lietotāju apmierinātība".