Mārtiņš Balodis

Studē: LU Ķīmijas fakultāte, Ķīmijas bakalaura programma.

Hobiji: Ģitārspēle, riteņbraukšana, peldēšana, pārgājieni, bokss.

Raksturo: Mērķtiecīgs ideālista, reālista un ciniķa sajaukums, kas ir apveltīts ar vēlmi izprast un iedziļināties. Kaut kur tajā visā mīt arī lāse prāta un talanta.

Moto: Nav dzīves formulas. Ir tikai empīriski tuvinājumi.

Kristapa Morberga stipendiāts Mārtiņš Balodis par sevi stāsta:

"Vidusskolas diplomu ieguvu līdz ar profesionālo izglītību Rīgas Valsts tehnikumā, iespieddarbu maketētāja profesijā. Mana interese par ķīmiju un eksaktajām zinātnēm parādījās tikai pēc tam, līdz ar vēlmi pamēģināt ko citu un augošajām ambīcijām pielietot savu intelektu. Tā kā tehnikumā akcents netika likts uz vispārīgajiem priekšmetiem, tad tas bija atstājis man zināmus robus mācību jautājumos, tamdēļ lēnā garā izgāju cauri bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas grāmatām, kuras attiecās uz vidusskolas izglītību. Šī procesa laikā sapratu, ka man patīk tieši ķīmija un pie tam pašmācības process palīdzēja man jau laicīgi ievirzīties uz augstskolā akcentēto individuālo mācību stilu. Tas bija sapnis – būt tur, kur esmu tagad. Joprojām atceros tās spēcīgi patīkamās sajūtas, kad sēdēju pirmajā studiju dienā auditorijā kopā ar visiem jauniegūtajiem kursa biedriem. Es beidzot biju tur, kur tiek likti pamati jaunajai pasaule caur inteliģenci, zinātkāri un iespējām īstenot savu potenciālu.

Ķīmija man patīk ar to, ka tā dod tiešas atbildes kāpēc kas notiek. Kā, piemēram, par bioķīmiskajiem procesiem cilvēka organismā, tā ļauj saprast kā vispār mēs spējam kustināt rokas, elpot un eksistēt, atbildot uz jautājumiem pašā sīkākajā līmenī. Tā sevī ietver tieši to dabas zinātņu un matemātikas apvienojumu, kas reizē kvalitatīvi izskaidro un kvantitatīvi apraksta un ļauj ne tikai saprast, bet arī prognozēt, modelēt un radīt.

Man piešķirtā K. Morberga stipendija ir vēl viens apliecinājums tam, ka es esmu atradis to, ko es savā laikā meklēju un motivē mani turpināt sevi virzīt uz priekšu tā, kā esmu to darījis līdz šim. Praktiski tā būs atbalsta punkts maniem nākotnes mācību plāniem, kas akcentējas uz padziļinātu zināšanu apguvi pie ārzemju speciālistiem un iegūto prasmju ienešanu Latvijā. Kā reiz izteicās Organiskās Sintēzes institūta direktora vietnieks Osvalds Pugovičs (atreferējot domu): "Visus Latvijas zinātniekus varētu salikt vienā lielā telpā. Mēs neesam daudz un var teikt, ka zināšanas mūsu starpā cirkulē pa apli. Tāpēc ir tikai nepieciešams, lai laiku pa laikam kāds izrautos no šī apļa un no ārpuses ienestu un bagātinātu jau esošo ar jaunu redzējumu un zināšanām."

Es vēlos pateikties LU Fondam par to, ka tas, būdams K. Morberga gribas pildītājs, ir man un daudziem citiem devis šo, varētu teikt, balvu par būšanu tiem, kas mēs vēlamies būt, kā arī manas fakultātes lieliskajam akadēmiskajam personālam, ar kuru vērīgajām acīm un atbalsta brīžiem esmu gājis cauri šim mācību laikam un bez kuru rekomendācijām es noteikti nebūtu viens no stipendijas ieguvējiem. Un varbūt kādu dienu piepildīsies mans sapnis būt viņu rindās un daļu no sava entuziasma un analītiskā redzējuma iedvest nākošajai zinātnieku paaudzei."

 

2013. gadā Mārtiņš aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "4-(Acetilamino)benzoskābes un slāpekli saturošu heterociklisko savienojumu kokristāli" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Vairāku izmeklētu organisko reakciju pētījumi ar molekulārās modelēšanas metodēm".