Stella Tarvida

Studē: LU Ķīmijas fakultāte, programma "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģiju skolotājs".

Hobiji: Pasākumu organizēšana, dejošana, dziedāšana, psiholoģija, pedagoģija un ceļošana.

Raksturo: Aktīva, mērķtiecīga, atbildīga, zinātkāra, radoša, atvērta idejām un strādīga studente, kurai patīk risināt grūtas dzīves izaicinājumus.

Moto: Būt pašai par sevi, jo tikai tā var veidoties kā unikāla personība, kas var daudz sasniegt.

Kristapa Morberga stipendiāte Stella Tarvida par sevi stāsta:

"Kopš bērnības visu laiku pavadīju pie mammas skolā, līdz ar ko jau jaunībā sāku būtiski interesēties par psiholoģiju un pedagoģiju, arī skolas laikā rakstīju zinātniski pētnieciskos darbus šajā jomā, bet pēc skolas izlēmu apvienot savu ieinteresētību ar šiem priekšmetiem - kopā ar saviem mīļākajiem priekšmetiem skolā - fiziku un informātiku. Līdz ar ko tagad es ar ļoti lielu interesi mācos Dabaszinātņu un IT skolotāja programmā, par ko esmu ļoti laimīga, jo tieši šajā jomā esmu atradusi sevi.

Pamatojoties uz to, ka visu brīvo laiku es pārsvarā pavadu, pētot man interesējošo jomu, neesmu pārāk sabiedriska, tomēr labprāt (vēl kopš skolas gadiem) dejoju "show dance" grupā "Up, down and back", piedalos projektā "VISC Inovatīvās pieredzes skolas", kā arī attīstu savu pētniecisko darbību pedagoģijas nozarē.

Mecenāti dara milzīgu darbu studentu labā – tie palīdz un atbalsta mūs, dod iespēju iegūt sabiedrībai svarīgas profesijas un pievērst pilnu uzmanību tieši tās apgūšanai. Viņi palīdz nodrošināt valsti ar aktīviem, zinātkāriem, atbildīgiem cilvēkiem, jo stipendijas piešķiršana ir liela atbildība, un mums jābūt šīs stipendijas cienīgiem, kā arī - ar savu rīcību jābūt citiem par paraugu.

Šī stipendija palīdzēs man vēl nopietnāk pievērsties interesējošās jomas pētīšanai, kā arī - turpināt savu pētniecisko darbu, kas varētu dot reālu labumu Latvijas izglītības sistēmai, kā arī paaugstināt savu kompetenci un profesionalitāti, apmeklējot seminārus un konferences, turklāt, uzstāties tajos.

Jūtos ļoti pagodināta par stipendijas piešķiršanu, jo domāju, ka studēju ļoti atbildīgā jomā, kurā pašlaik pietrūkst kvalificētu speciālistu, jo izglītības sistēma mainās, lielāku nozīmi tagad iegūst IT izmantošana, līdz ar ko skolai ir nepieciešami jauni speciālisti, kuri var apvienot priekšmetu pārzināšanu ar IT lietderīgu un pamatotu lietošanu, kā arī -  pētījumi šajā jomā tagad ir diezgan svarīgi un aktuāli."

2013. gadā Stella aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Interaktīvi materiāli fizikā temata “Gravitācija un kustība gravitācijas laukā” apguvē" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Mācību pēctecība sistēmā "skola - augstskola"".