Zane Rutkovska

Studē: LU Bioloģijas fakultāte, Bioloģijas bakalaura studiju programma.

Hobiji: Muzicēšana orķestrī, dziedāšana un aktīvs dzīvesveids.

Raksturo: Mērķtiecība, uzņēmība un zinātkāre. Spēja strādāt komandā un vadīt citus, motivēt cilvēkus produktīvam darbam.

Kristapa Morberga stipendiāte Zane Rutkovska par sevi stāsta:

"Bioloģija, manuprāt, sevī apvieno visas dabaszinātnes, tieši tāpēc to vienmēr esmu uzskatījusi par ļoti interesantu un perspektīvu jomu. Esmu pārliecināta, ka, izzinot bioloģijas procesus, spēšu dot ieguldījumu zinātnes attīstībai Latvijā un pasaulē.

Lielāko daļu laika ārpus studijām veltu dažādām sabiedriskajām aktivitātēm, piemēram, Bioloģijas fakultātes Studentu pašpārvaldes Kultūras komisijas vadīšanai, kultūras un sabiedrisko pasākumu organizēšanai un dalībai tajos, kā arī darbībai Latvijas Universitātes Studentu padomes Projektu virzienā. Tāpat aktīvi iesaistos arī dažādu akadēmisku un sociālu problēmu risināšanā. Ar lielu entuziasmu piedalos dažādos zinātni popularizējošos pasākumos, piemēram,  LU Māja, Zinātnieku nakts, kā arī dažādos projektos, kas apvieno zinātni un mākslu. Esmu aktīva Kazanovas orķestra dalībniece un labprāt iesaistos arī mazākos muzikālos projektos. Brīvo laiku cenšos veltīt aktīvai atpūtai un veselīgam miegam.

Kristapa Morberga stipendija man dod iespēju pilnībā nodoties studijām, pētnieciskajam darbam LU BF Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedrā un LU Cietvielu fizikas institūtā, kā arī ļauj neraizēties par ikdienas un zinātniskās darbības izmaksu nodrošināšanu.

Stipendija būs atbalsts manu zinātnisko ambīciju sasniegšanai, un ļaus turpināt aktīvu sabiedrisko darbību, studentu dzīves uzlabošanai un Latvijas Universitātes tēla popularizēšanai.

Manuprāt, stipendiju saņēmu, jo ir tikusi novērtēta mana sabiedriskā aktivitāte un ieguldījums studentu un Latvijas Universitātes pārstāvniecībā, ko ir izdevies apvienot ar labām sekmēm. Piešķirtā stipendija man ir liels pagodinājums, tāpēc vēlos pateikt lielu paldies Latvijas Universitātes fondam, kā arī savai pētnieciskā darba vadītājai Ilzei Dimantai, kuras sniegtais atbalsts ir lieliska motivācija gan pētnieciskajai, gan sabiedriskajai darbībai. Esmu pārliecināta, ka Kristapa Morberga stipendija kā man, tā arī pārējiem stipendiātiem ir solis ceļā uz izcilību!"

 

2013. gadā Zane aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Tehniskā glicerīna fermentācija bioūdeņraža iegūšanai no anaerobiem mikroorganismiem".