Artis Straupenieks

Studē: LU Juridiskā fakultāte, profesionālā maģistra studiju programma "Tiesību zinātne".
Hobiji: Sevis pilnveidošana un redzesloka paplašināšana — ceļojot, sportojot, lasot un muzicējot.
Raksturo: Cilvēks kā jau cilvēks — ar saviem sapņiem un dotībām, un arī trūkumiem.
Moto: Nelepojies ar vārdiem, bet ar darbiem.

Latvijas Zvērinātu notāru padomes stipendiāts Artis Straupenieks stāsta:

"Esmu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes students un studēju jurisprudenci. Studēt jurisprudenci izlēmu pamatskolā. Šķiet, tas notika piektajā vai sestajā klasē. Tolaik tas nebija apzināts lēmums. Mani aizrāva ideja kļūt par advokātu — personu, kas ar argumentiem intelektuālā cīņā pierāda savu taisnību, tādā veidā kādam arī palīdzot. Saistošs likās arī advokāta profesijas prestižs un atalgojums. Tā nu šobrīd esmu nonācis līdz maģistrantūras pēdējam kursam, un degsme kļūt par advokātu mani joprojām nav pametusi — jurisprudencē galvenokārt esmu ieinteresēts strīdu risināšanā un starptautiskajās tiesībās (kā publiskajās, tā privātajās).

Papildus studijām, t. sk. dalībai dažādās tiesu izspēlēs, cenšos iesaistīties arī sabiedriskajās aktivitātēs. To daru, piedaloties ELSA Latvija — Eiropas tiesību studentu asociācijas Latvijā — aktivitātēs. Kopā ar fantastiskajiem ELSAs biedriem mēs, pateicoties ELSAs atbalstītāju palīdzībai, regulāri organizējam tiesu izspēļu sacensības, ekskursijas, seminārus un diskusijas, un eseju konkursus, kā arī veicinām mūsu ELSAs sadarbību ar pārējo Eiropas valstu ELSAs grupām, apmeklējot ELSAs starptautiskās sanāksmes.

Piešķirtā stipendija man nozīmē ļoti daudz — tā ir iespēja ieviest dzīvē ieceres, kuras bez šīs stipendijas realizēt nebūtu iespējams. Tā ir iespēja iegādāties papildu pētniecisko literatūru; iespēja vairāk iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs; un tā ir arī iespēja īstenot Latvijas Universitātes studentu piedalīšanos starptautiskās investīciju tiesību sacensībās.

Varu tikai minēt, kāpēc stipendijas komisija, izvēloties no vairākiem pretendentiem, šo stipendiju izlēma piešķirt tieši man. Varbūt tas bija kaut kas, kas bija rakstīts manā pieteikumā — motivācija, pētnieciskā darbība, darbošanās ELSA, dalība tiesu izspēļu sacensībās vai plānotais stipendijas izlietojums. Taču varbūt tas bija kaut kas, kas rakstīts kādā no rekomendācijas vēstulēm. Bet varbūt tas bija kaut kas intervijas laikā. Tomēr, visticamāk, iemesls bija vairāku faktoru kopums. Jebkurā gadījumā, lai arī kādi faktori bija noteicošie, pateicoties komisijas lēmumam, šobrīd drošāk nekā jebkad agrāk varu apgalvot, ka darbs, ko students mērķtiecīgi iegulda jēgpilnās nodarbēs — studēšanā, pētniecībā, sabiedriskajās un citās lietderīgās ārpus studiju aktivitātēs —, tiek novērtēts, paver iespējas un nes patīkamus augļus ne tikai tālā nākotnē, bet arī tagad.

Nobeigumā vēlos pateikties Latvijas Zvērinātu notāru padomei un Latvijas Universitātes Fondam par studentiem sniegto atbalstu, piedāvājot viņiem šo stipendiju, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docentei Dr. iur. Ingai Kačevskai un profesoram Dr. iur. Jānim Rozenfeldam par sniegtajām rekomendācijām, kā arī stipendijas komisijai par patīkamo interviju un izrādīto uzticību.

Veiksmi arī Jums!"