Agnese Puiķe

Studē: LU Teoloģijas fakultāte, Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura programma.
Hobiji: Peldēšana, atpūta pie dabas un lasīšana.
Raksturo: Noslēgta un atvērta, klusa un skaļa, rāma un strauja, trausla un stipra. Par visu pateicīga. 
Moto: Ar Dievu viss ir iespējams!

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) Rītdienas fonda stipendiāte Agnese Puiķe stāsta:

"Priecāties par katru jaunu dienu, priecāties par katru cilvēku sev līdzās. Priecāties par iespēju būt šajā pasaulē!

Esmu priecīga, ka studēju Teoloģijas fakultātē. Šogad esmu trešā kursa studente, divu gadu laikā esmu tik daudz ko ieguvusi. Paldies visiem, kas strādā Teoloģijas fakultātē.

Esmu priecīga un pateicīga, ka šī stipendija sniedz man iespēju studēt un atvieglot vecāku rūpes finansiālā ziņā. Paldies LU fondam un LELBĀL Rītdienas fondam, jūs man sniedzat drošību.

Esmu meklējos, kam veltīt savu dzīvi, paldies visiem – mecenātiem, ģimenei, draugiem, kas mani atbalsta šajos meklējumos!"

2013. gadā Agnese aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Mateja ev. 8,14-17 ekseģēze".