Ivo Rode

Studē: LU Teoloģijas fakultāte, bakalaura studijas.
Hobiji: Teoloģija ir studijas un hobijs vienlaicīgi.
Raksturo: "Es esmu tāds pats kā visi citi, nevienam neesmu līdzīgs."
Moto: Nemeklē laimi mierā, bet nemitīgā kustībā.

Modra K.Gulbja piemiņas stipendijas ieguvējs Ivo Rode stāsta:

"Esmu sava ceļa pašā sākumā, tikai pagājušajā gadā kļuvu par LU TF studentu un līdz ar to par studentu pašpārvaldes biedru, tikai nesen uzsāku aktīvu cīņu par savas fakultātes labklājību, tikai nesen sāku aktīvi darboties savā draudzē.

Uzticība manam mērķim, spēkiem, rīcībai no Fonda puses ir ārkārtīgi nozīmīga. Sajūta, ka tu esi kādam vajadzīgs, ka kāds tic taviem spēkiem un atbalsta tevi tava mērķa sasniegšanai ir iespējams vislabākā sajūta pasaulē. Šīs stipendijas saņemšana man palīdzēs kļūt par daudz labāku teologu, daudz vairāk izdarīt Teoloģijas fakultātes labā un daudz aktīvāk darboties draudzē un jau par vēl vienu soli tuvāk nokļūt pie sava aicinājuma - darboties kā mācītājam un kalpot draudzei."

2014. gadā Ivo aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Sprediķis protestantiskajā tradīcijā: konteksts, uzdevums, forma" un turpina studijas maģistrantūrā.