Diāna Orlovska

Studē: Sociālo zinātņu fakultāte,  studiju programma "Socioloģija".
Hobiji: pasākumu organizēšana, muzicēšana, grāmatas.
Raksturo: uzņēmīga, nosvērta, atbildīga, uzticama.
Moto: Kas darbu strādā, par to darbs gādā.

Diāna Orlovska absolvējusi Kārsavas vidusskolu. Par savu ceļu uz LU un stipendiju stāsta:

"Par stipendiju uzzināju, pētot LU mājaslapu, vēlāk arī skolā tika izplatīta informācija par šādu iespēju. Vecāku iedrošināta, izlēmu izmēģināt savus spēkus konkursā un pieteicos. Saņēmu uzaicinājumu uz interviju, un pēc 2.kārtas nepacietīgi gaidīju rezultātus. Zināju, ka konkurss bija liels, tāpēc prieks un saviļņojums pēc e-pasta ar ziņu par stipendijas piešķiršanu bija liels.

Būšanu stipendiātu vidū uztveru kā lielu godu un arī atbildību Fonda, mecenātu un arī savā priekšā īstenot to potenciālu, kas manī saskatīts, iegūt labu izglītību un sasniegt savus mērķus tālākajā dzīvē. Tas, kā to paveikšu, ir manis pašas rokās, taču stipendija manu ceļu uz mērķu sasniegšanu nešaubīgi ir padarījusi vieglāku. Stipendijas iegūšana man ir arī motivācija neapstāties pie sasniegtā, bet tiekties aizvien pēc jaunām virsotnēm, un vēlos teikt lielu paldies Fondam un mecenātiem par sniegto atbalstu."