Toms Nora

Studē: Ekonomikas un vadības fakultāte, studiju programma "Starptautiskās ekonomiskās attiecības".
Hobiji: Sports, interesē politiskie un ekonomiskie jautājumi, patīk lasīt grāmatas par ceļošanu.
Raksturo: Pašapzinīgs, mērķtiecīgs, centīgs.
Moto: Dzīvo dzīvi tā, lai pēc tam nav jānožēlo.

Toms Nora absolvējis Cesvaines vidusskolu. Par savu ceļu uz LU un stipendiju stāsta:

"Vēl mācoties vidusskolā, sapratu, ka vēlos turpināt sevis pilnveidošanu arī pēc skolas beigšanas, tādēļ rūpīgi apsverot visas alternatīvas, izvēlējos studēt LU. Tā kā vidusskolā manas sekmes bija pietiekoši augstas, nolēmu arī pieteikties "Ceļamaizes" stipendijai.

Par iespēju, ka var pieteikties šādai stipendijai, uzzināju no savas skolotājas, bet sīkāku informāciju meklēju internetā. Uzzinot, ka saņemšu stipendiju, biju neaprakstāmi priecīgs un pārsteigts, jo apzinājos, ka uz stipendiju ir liels konkurss. Priecājos, ka es tiku atzinīgi novērtēts.

Šī stipendija man nozīmē ļoti daudz, jo ar tās palīdzību es spēšu pilnībā nodoties mācībām un sasniegt savus iecerētos mērķus. Es vēlos pilnveidot savas spējas, cik vien tas būs iespējams."