Cietvielu fizikas Sidrabe stipendija

Stipendijas ieguvēji 2013./2014. akad. gadā: