Indra Zusāne

Studē: Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”.
Hobiji: Ceļošana, literatūra, folklora, dažādu mūzikas instrumentu spēlēšana.
Raksturo: Izteikta taisnīguma izjūta, tiešums, izaugsme un vēlme izlauzties ārpus komforta zonas.
Moto: For the greater good – for my own good.

Gunāra un Ināras Blumbergu stipendijas ieguvēja 2013./2014.ak. gadā Indra Zusāne par sevi stāsta:

"Jau 4.klasē, rakstot par nākotnes plāniem, ar pārliecību apgalvoju, ka būšu jurists. Lai arī gadu gaitā manu interesi saistīja daudzas citas jomas, likumsakarīgi, ka 2008.gadā ar augstāko rezultātu no visiem potenciālajiem studentiem tiku uzņemta tieši Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Šogad, 2013.gadā esmu veiksmīgi ieguvusi LL.M. grādu starptautiskajās publiskajās tiesībās Leidenes Universitātē, Nīderlandē, un šobrīd studēju Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas otrajā kursā, lai iegūtu jurista kvalifikāciju.

Spēju kritiski analizēt situāciju, domāt vairākus gājienus uz priekšu un nekad nenovērtēt pretinieku par zemu iemācījos, trenējoties dambretes spēlē. Šīs īpašības lieliski noder studijās, tiesu izspēlēs, praksē un ikdienā. Svarīgi ir prast ar cieņu zaudēt, lai vēlāk, mācoties no kļūdām, spētu uzvarēt.

Jūtos patiesi pagodināta saņemt Gunāra un Ināras Blumbergu stipendiju. Stipendijas piešķiršana ne tikai sniedz atbalstu un stiprina motivāciju turpmākai pētnieciskajai darbībai, bet arī kalpo kā apliecinājums līdzšinējo sasniegumu nozīmīgumam.

Vēlos pateikties Blumbergu ģimenei, Latvijas Universitātes Fondam un stipendijas komisijai par izrādīto uzticību, tāpat arī paldies profesoram Dr. habil. iur. Jurim Bojāram un asociētajam profesoram Dr. iur. Artūram Kučam par atbalstu, rekomendējot mani stipendijas saņemšanai." 

2014. gadā Indra aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Autortiesības, privātums un personas datu aizsardzība: mijiedarbība digitālajā laikmetā".