Juris Ķibilds

Studē: LU Bioloģijas fakultāte, maģistrantūra.
Hobiji: Kino, zīmēšana, orientēšanās sports.
Raksturo: Cītīgs, pedantisks un vienmēr visu dara ar atbildības sajūtu. Arī atsaucīgs un labprāt palīdz citiem sasniegt to, ko tie vēlas.
Moto: Labākais veids, kā kaut ko iemācīties – izdarīt to pašam.

Robert H. un Guna S. Mundheim ģimenes stipendijas ieguvējs Juris Ķibilds par sevi stāsta:

"Esmu Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes (BF) students. Šajā pavasarī ar izcilību pabeidzu bioloģijas bakalaura studijas, rudenī turpināšu studijas maģistrantūrā mikrobioloģijas novirzienā. Izvēli studēt bioloģiju pieņēmu jau vidusskolā, kad radās padziļināta interese un man bija tas gods pārstāvēt Latviju Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, kurā izcīnīju bronzas medaļu, un Eiropas Savienības dabas zinātņu olimpiādē, kurā kopā ar komandas biedriem izcīnījām zelta medaļu. Šobrīd nodarbojos ar mikrobioloģijas pētījumiem LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta pētnieku vadībā.

Sākot studijas LU, atklāju sev jaunus apvāršņus sabiedriskajās aktivitātēs – iesaistījos studentu pašpārvaldē. Pašlaik otro gadu esmu LU BF studentu pašpārvaldes priekšsēdētājs un LU Studentu padomes biedrs. Mazliet iesaistos arī Latvijas studentu apvienības darbībā. Kopš šā gada esmu ievēlēts arī par vienu no studējošo pārstāvjiem LU senātā, kas ir ļoti liels gods un atbildība studentam. Darbībā studentu interešu pārstāvniecībā visvairāk pievēršos tieši akadēmiskajiem jautājumiem. Manas studiju darba sekmes un sabiedrisko aktivitāti ir novērtējis arī LU Fonds, sniedzot iespēju vienu gadu saņemt LU dižmecenāta Kristapa Morberga stipendiju.

Pieredze starptautiskajās bioloģijas olimpiādēs un apziņa, ka citi studējošie ir izteikuši man lielu uzticību, ievēlēdami mani LU Senātā, ir devuši pārliecību, ka varu sasniegt arī mērķus, kas sākumā šķiet pārāk augsti. Tiesa gan, konkrētus mērķus pārsvarā nospraužu īstermiņā. Šobrīd mani tuvākās nākotnes plāni ir beigt aktīvo darbību zemākajos studentu pašpārvalžu līmeņos un veltīt laiku kvalitatīvākam darbam tās augstākajos līmeņos: LSA un LU senātā. Šajās institūcijās mans mērķis ir veicināt augstākās izglītības kvalitāti LU un kvalitatīvu izglītību stimulējošus apstākļus Latvijas valstī, kā arī atstāt aiz sevis paliekošu mantojumu un sakārtotu darbības vidi nākamajiem Studentu padomes darboņiem. Pieredzes nodošanas procesu jau esmu uzsācis, šogad kļūdams par vienu no studējošo pašpārvalžu sadarbības foruma „KUBS 7”organizatoriem. Zinātnē mana darbība pagaidām lielā mērā ir saistīta ar pārējo pētnieku grupu, taču pats cenšos izmantot visas profesionālās pilnveides iespējas – dalība projektos, jaunu metožu apgūšana utt. Tā kā skolas gados pats ar lielu interesi esmu piedalījies skolēnu bioloģijas olimpiādēs, dažādā veidā iesaistos arī olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā. Tuvākais mērķis ir padarīt skolēniem interesantāku valsts bioloģijas olimpiādi un labāk sagatavot Latvijas komandu Starptautiskajām bioloģijas olimpiādēm.

Kopumā nākotnē vēlos kļūt par zinātnieku aprindās respektētu, sabiedriski un politiski aktīvu zinātnieku, kurš pievēršas arī sabiedrības izglītošanai un darbam ar ieinteresētajiem un talantīgajiem skolēniem, lai veicinātu izglītības un zinātnes kvalitāti valstī un LU gan no institucionālās puses, gan no pašu izglītojamo motivācijas puses. Lielākais izaicinājums tajā visā ir atrast pietiekami daudz laika, lai pilnvērtīgi paveiktu visu iecerēto.”

2015. gadā Juris aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Acetāta iespējamā inhibējošā ietekme uz rauga Kluyveromyces marxianus metabolismu".