Guntars Rēboks

Studē: LU Teoloģijas fakultāte.
Hobiji: Astronomija, tropiskās zivis, fotografēšana.
Raksturo: Izpalīdzīgs, patīkams sarunu biedrs, centīgs.
Moto: Stiprini zem kājām pamatu tiem, kuri ir paklupuši un izstiep savu roku pretim tiem, kas ir slimi, pabaro tos, kuri ir izsalkuši un tiem, kuri ir noguruši, sniedz mieru. (Evangelium Veritatis).

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiāts Guntars Rēboks par sevi stāsta:

"Studēju teoloģiju, jo cilvēka reliģiozitāte ir bijusi mana interese kopš sevi atceros. Turklāt teoloģija sniedz ieskatu ne tikai garīgās patiesībās, bet arī aplūko vēsturi, politiskos un sociālos procesus, kā arī ir cieši saistīta ar valodniecību. Skolā vienmēr esmu iesaistījies pašpārvaldēs. Vidusskolas laikā Talsos esmu darbojies arī pašu jauniešu veidotā nevalstiskā organizācijā. Arī teoloģijas fakultāte nav izņēmums, darbojos studentu pašpārvaldē kur mana atbildība bija dažādu pasākumu un konferenču organizēšana. Tāpat labprāt darbojos savā draudzē Rīgas Svētā Pestītāja baznīcā.

Žaņa Lapuķa stipendija palīdzēs man darboties divos virzienos: akadēmiski, kur mans studiju lauks saistīts ar agrīno kristietības un gnosticisma literatūru, tulkošanu un interpretēšanu. Baznīcā, kur piedalos aktivitātēs, kas saistītas ar senjoru klubu, kā arī esmu uzņēmies palīdzēt mācītājam svētdienas Dievkalpojumu vadīšanā.

Šī stipendija ir Žaņa Lapuķa vēlējums Teoloģijas fakultātes studentiem, kuri vēlas savu dzīvi saistīt ne tikai ar Universitāti, bet darboties Baznīcā. Ceru, ka mans ieguldījums būs vērtīgs kā universitātē, tā baznīcā."