Rudīte Losāne

Studē: LU Teoloģijas fakultāte, Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programma.
Hobiji: Interese par kinoloģiju, patīk ceļot ar auto, klausīties klasisko mūziku, ar īpašu interesi lasa Latvijas pirmās brīvvalsts laika literatūru.
Raksturo: Mērķtiecīga.
Moto: "Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs, pastāvēs, kas pārvērtīsies."(Rainis).

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiāte Rudīte Losāne par sevi stāsta:

"Kalpojot divpadsmit gadus sieviešu cietumā par kapelāni, esmu izveidojusi resocializācijas programmu Mirjama, kurā atsevišķi no pārējām notiesātajām dzīvo un mācās sešpadsmit sievietes. Programma ir pieteikusi sevi kā pastāvīgu cietuma resocializācijas darba vienību, guvusi atzinību Latvijas Valsts mērogā, kā arī starptautiski par to ir radusies interese.

Tāpēc saskatīju nepieciešamību veikt šī alternatīvā resocializācijas darba pētniecību un analīzi, lai objektīvi izvērtētu programmas darbību un dotu zinātnisku pamatojumu turpmākai šāda veida un citu līdzīgu programmu darbībai ieslodzījumu vietās. Programmas Mirjama  pētniecība ir arī mana  promocijas darba tēma.

Taču darbs cietumā nav vienīgā mana kalpošanas joma. Kristus savus pirmos mācekļus aicināja no zvejnieku vidus un uz sava vārda lika izmest tīklus. Zvejnieki parasti tīklus izmet dažādās vietās, meklēdami lomu. Šis kalpošanas arhetips caurauž arī manu dzīvi.

Ārpus pamatdarba sieviešu cietumā, rakstu dzeju, ko uzskatu savā veidā par kristietības apoloģētiku. Man ir iznākuši četri dzejas krājumi:

  •  „Dieva asarā” (1998)
  • „Uguns smaržas” (2000)
  • „Dvēseli tecinu zelta traukā” (2004)
  • „ Sāļais medus” (2010)

Esmu biedrības Latviešu Luterāņu Sieviešu Teoloģu Apvienība priekšsēdētāja. Biedrība apvieno latviešu teoloģes, kuras dzīvo un strādā dažādās pasaules vietās un ar savu darbu apliecina, ka sieviete var izcili kalpot kā ordinēta mācītāja.

Darbojos sabiedriskās organizācijas Prison Fellowship International Latvijas nodaļā. Esmu valdes locekle. PFI ir organizācija, kas visā pasaulē apvieno entuziastus, kuri meklē radošu pieeju penitenciārā un postpenitenciārā garīgās aprūpes darbā. Kalpoju kā evaņģēliste LELB Vangažu draudzē. Lasu publiskas lekcijas par dažādām teoloģiskajām tēmām. Publicēju teoloģiskas apceres interneta vietnēs www.sieviesuordinacija.lv un  www.svetdienasrits.lv. Tiekos ar savas dzejas lasītājiem bibliotēkās, skolās un citur.

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendija man ir neaizvietojams atbalsts studijām un kalpo par spēcīgu pamudinājumu uzrakstīt un aizstāvēt doktora darbu."