Elīza Šenberga

Studē: LU Ekonomikas un vadības fakultātes maģistratūrā programmā „Starptautiskā ekonomika un bizness”.
Hobiji: Zīmēšana, grāmatu lasīšana, ceļošana, kūku cepšana.
Raksturo: Labsirdīga, godīga, atbildīga, izpalīdzīga, mērķtiecīga, pozitīva.
Moto: Dum spiro spero.

2014./2015.akad. gadā Elīza Šenberga ieguva SEB bankas izcilības stipendiju 3 000 eiro apmērā, jo kā labākā studente absolvēja LU bakalaura programmu un iestājās maģistrantūrā LU EVF.

Par sevi Elīza Šenberga stāsta: „Pēc „Starptautisko ekonomisko attiecību” profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas pabeigšanas biju pārliecināta, ka gribu turpināt studijas LU EVF, un izvēlējos maģistrantūrā studēt „Vadības zinību” programmā „Starptautiskā ekonomika un bizness”, jo tā ir tā darbības sfēra, kas interesē mani visvairāk.

Studiju laikā izgāju praksi Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamentā, kur nodarbojos ar darbībām saistībā ar Latvijas Republikas iestāšanas Ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācijā.

Man ļoti patīk apgūt jaunas iemaņas un zināšanas, regulāri veltu laiku svešvalodu apgūšanai. Brīvo laiku pavadu kopā ar saviem tuviniekiem un draugiem, lasu vēsturiskus romānus un kolekcionēju eņģeļus.

Šī stipendija ir ļoti liels pārsteigums, kas ļaus man pilnveidoties starptautisko attiecību sfērā. Milzīgs paldies SEB bankai un LU Fondam par tik augstu novērtējumu!”