Madara Brūnava

Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures bakalura studiju programmā
Hobiji: Riteņbraukšana, ceļošana, makšķerēsana
Raksturo: Neatlaidīga, mērķtiecīga, tieša.
Moto: Panākumu gūšanā attieksme ir tikpat svarīga kā prasmes.

“Izvēlējos studēt vēsturi, jo saskatīju tajā līdzekli labākai šodienas sabiedrisko procesu izpratnei. Vilināja cēloņu-seku sakritības aptveršana cauri gadsimtiem, gribējās iepazīt civilizāciju noietos ceļus, interesēja mūsu tautas saknes. Esmu arī Latvijas patriote un vēstures studijas šo nostāju ir tikai pastiprinājušas. Mani priecē, ka daloties ar apgūtajām zināšanām vēsturē varu ieinteresēt arī citus, un ka tas nereti ir sabiedrību izglītojošs darbs.

Vēlos izteikt pateicību LU Fondam par VDK zinātniskās izpētes stipendijas piešķiršanu, kas man ir liels atbalsts šo Latvijai tik būtisko pētījumu veikšanā; signāls, ka ir vajadzīgi un novērtēti šāda rakstura vēsturnieku pētījumi, un protams, tā ir motivācija turpināt iesākto. Īpašu paldies gribu pateikt savai vēsturi mīlošajai atbalsta komandai-ģimenei un pasniedzējiem LU VFF Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku vēstures katedrā.”