Marta Starostina

Studē: LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēstures maģistra studiju programmā
Hobiji: vēsturiskā paukošana un nažu pašaizsardzība, ceļošana, vēsturiskie romāni
Raksturo: radoša personība ar dzirkstelīti, dzīvu iztēli un dzīvesprieku  
Moto: “Per aspera ad astra.” (no latīņu valodas- “Caur ērkšiem uz zvaigznēm”)

"Vēsure bija mans mīļākais mācību priekšmets jau skolas laikā, tādēļ izvēlējos turpināt apgūt padziļāti vēsturi Latvijas Universitātē Vēstures un filozofijas fakultātē. Šo studiju laikā sapratu, ka vēsture patiešām ir mans aicinājums, tā ir aizraujoša, sarežģīta. Vēsture nav tikai sausa zinātne, kas liek atcerēties tikai gadskaitļus un personības, tā arī māca kritiski domāt un izvērtēt, kā arī izteikt savu viedokli.

Pašlaik turpinu studijas vēstures maģistrā. Paralēli tam ceļoju un iepazīstu pasauli. Septembrī piedalījos LU VFF rīkotajā izbraukuma seminārā, kurā uzzināju daudz jauna par Krievijas vēsturi, mācību sistēmu, politiku un kultūras mantojumu.

Paralēli mācībām cenšos sevi izkopt arī fiziski, tādēļ apmeklēju vēsturisko paukošanos. Šis sporta veids veicina loģisko domāšanu (spēju paredzēt pretinieka kustības), paškontroles spēju un apņēmību. Treniņos iepazīstu arī daudzus vēsturiskos ieročus un to pielotojuma veidus.

Vēlos izteikt pateicību par  VDK stipendijas stipendijas piešķiršanu, šīs stipendijas iegūšana ir liels gods, tā sniedz man morālu un finansiālu atbalstu un motivē turpināt savu darbību un sasniegt vēl lielākus panākumus akadēmiskajā jomā. Izskatu pateicību maniem pasniedzējiem, it sevišķi Jānim Kerusam, kurš mani iedvesmoja pieteikties šai stipendijai, kā arī darba vadītājam, ģimenei un draugiem – paldies par ticību un atbalstu."