Signe Raudive

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultātē, maģistra studiju programmā „Baltu filoloģija”
Hobiji: pastaigas dabā, dzimtas vēstures izpēte
Raksturo: vēlme nevis akli tiesāt, bet saprast; savrupa pētītkāre, domas lakonisms

"Mani interesē mazais cilvēks, kas bieži vien paliek ‘’aiz kadra’’, bet kura loma sava laika norisēs dažkārt būtiskāka nekā priekšplānā esošajam. Literatūras un tās vēstures pētniecība piedāvā apjaust veidus, kā cilvēks (sevi) vēlējies izteikt mākslā un kādu lomu tā radītais un autoram vairs ne tik pakļāvīgais mākslas darbs vēlāk spēlē viņa dzīvē. Visam pāri – laikmets un vara.

Stipendija būs gan būtisks finansiāls atspaids, tāpat apziņas stiprinātājs jaunu pētījumu lauku apjaušanai un turpmākai izziņai. Taču jo nozīmīgāki ir ar tās piešķiršanu saistītie cilvēki. Pateicību esmu parādā gan Humanitāro zinātņu fakultātes pasniedzējiem par sapratni, iedrošinājumu, atbalstu un iedvesmošanu, gan LU Fonda un VDK izpētes komisijas pārstāvjiem par sniegto iespēju."