Vairas Vīķes-Freibergas stipendija

Stipendijas ieguvēji 2015./2016. akad. gadā: