Renāta Petrova

Studē LU Ekonomikas un vadības fakultātē, augstākā līmeņa studiju programmā “Vadības zinības”

Kādasīpašības un sasniegumu, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU Fonda stipendiju?

Pārliecība par nākotnes plāniem un pozitīva attieksme!

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU Fonda stipendijai šogad?

Noteikti iesaistīties un ļauties jaunai pieredzei, neatkarīgi no gala rezultāta. Dzīve mēdz pārsteigt!

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

I.Ziedonis “Epifānijas”

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

“Krusttēvs” (angl. “The Godfather”)

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Šodienas lēmumi ir rītdienas rīts!