Laura Melne

Studē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes maģistra studiju programmā "Vēsture".

Kādas īpašības un sasniegumu, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Manuprāt, galvenā īpašība, kas veicināja stipendijas ieguvi, bija godīgums. Rakstot pieteikuma eseju, es nedomāju par to, cik populārs vai pareizs ir mans viedoklis, bet atklāti izteicu savas domas. Domāju, ka jebkurā dzīves situācijā ir svarīgi saglabāt pašam sevi un nebaidīties no saviem uzskatiem, ja vien pats spēj par tiem arī atbildēt.

Kāda ir Tava misija?

Domāju, ka jebkura cilvēka misija ir dzīvot piepildītu dzīvi, lai ko arī katrs ar to saprastu.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Noteikti jāizmanto iespēja un jāpiesakās. Iespējas iegūt stipendiju ir ļoti lielas, turklāt šajā gadījumā patiesi nožēlot var tikai neizdarīto.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Ērihs Marija Remarks "Trīs draugi"Haruki Murakami "Par ko es runāju, runādams par skriešanu"Inga Ābele "Klūgu mūks"

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Jebkuru Vudija Allena filmu.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Dzīve - nepārtraukta cīņa ar sevi. (Astrīda Kairiša)