Ramānu ģimenes stipendija speciālās izglītības skolotājiem pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē

Stipendiju ieguvēji 2017.2018. akad. gadā: