Santa Krēsliņa

Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Vides un būvzinātņu fakultātē, Ainavu arhitektūru un plānošanu.

Kādas īpašības un sasniegumu, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Uzcītība un neatlaidība. Lai arī dažkārt gribējās padoties, vienmēr saņēmos un izdarīju visu līdz galam. Tas attiecināms gan uz skolas, gan ārpus skolas aktivitātēm.

Kāda ir Tava misija?

Būt mākslā! Sākot ar mākslas skolas laiku, kad tika ielikti teorētiskie un praktiskie pamati, līdz pat šim brīdim - augstākās izglītības iegūšanai ainavu arhitektūrā un plānošanā. Pildīt šo misiju man nozīmē būt labdabīgā līdzsvarā ar sevi un apkārtējo vidi.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Bez darbiem nav rezultātu, taču ar šaubām ir neticība, tāpēc iesaku darīt sirdij tīkamas lietas un mazāk šaubīties!

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Luisa Lorija “Devējs” (The Giver) – grāmatu, kas mūsdienu cilvēkam liek pārdomāt to, kāda būtu pasaule bez krāsām, smaržām, skaņu atšķirībām – pasaule bez individualitātes!

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Filmu par domāšanu „ārpus rāmjiem” - “Now you see me”.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Nav tāda, ko nevar! Ja ir - tad jāvar! /A. Eglītis/