Laimiņu ģimenes stipendija bioloģijas zinātnē

Stipendijas ieguvēji 2016./2017. akad. gadā: