Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Atbalstītāji (līdz EUR 900)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.09.2017

Paldies „Ceļamaizes” un citu LU Fonda projektu/stipendiju/aktivitāšu atbalstītājiem:

1999. gadā - Sorosa Fonds – Latvija.

2001. gadā - Sorosa Fonds – Latvija.
2003. gadā - "Alcon Pharmaceuticals Ltd" pārstāvniecība Latvijā.
2004. gadā - SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca".

2005. gadā
- Arvīds Kalns, Čikāgas latviešu biedrība, Lielbritānijas Padome Latvijā.

2006. gadā - Sietlas latviešu studentu kopa, Ruta Brunind Grand.
2007. gadā - SIA "Metrika", SIA "Komerccentrs DATI grupa".

2008. gadā - Jānis Stonis, Pāvels Fricbergs, SIA "Metaleks".

2009. gadā - Mančesteras latviešu ev. lut. draudze, Salas Sv. Jāņa draudze, SIA "Fazer Amica", Džineta Dimante, Ingus Bērziņš, Mārcis Auziņš, Džineta Dimante, Una Riekstiņa, Ivars Lācis, Juris Pūce, Rūta Dripe, Jānis Dzenis, Vitolds Grabovskis, Pāvels Fricbergs, Ojārs Judrups, Andris Kangro, Indriķis Muižnieks, Ieva Račko, Lolita Inta Spruģe, Jānis Stonis, Gvido Straube, Jurgen Kohler, SIA "Komerccentrs DATI grupa".

2010. gadā - Džineta Dimante, Aleksandrs Vališevskis, Normunds Blumbergs, Ingus Bērziņš, Pāvels Fricbergs, Ivars Lācis, Una Riekstiņa, Sergejs Ņesterovs, Juris Pūce, SIA "CIK-OPT", Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, SIA "Lattelecom", SIA "Cemex".

2011. gadā - Džineta Dimante, Herta Lejiņa, Lilita Gretton, Austrumu draudze, Helēna Rūtītis, Herta un Ēvalds Lejiņi, Guna Mundheims, Ingus Bērziņš, Indulis Krauze, Pāvels Fricbergs, Ivars Lācis, Juris Pūce, Anita un Ivars Gaides, Gunārs Blumbahs, Rīgas Doma pārvalde, Sandra Lielbārde, Sergejs Trofimovs, Mārtiņš Šimis.

2012. gadā - Aleksandrs Potaičuks, Ilga Kokorīte, Jānis Kurlovičs, Diāna Ondža, Sandra Lielbārde, Sergejs Trofimovs, Mārtiņš Šimis, Edīte Āpše, Ivars Lācis, Jānis Stonis, Mārcis Auziņš, Una Riekstiņa, Pāvels Fricbergs, Indriķis Muižnieks, Andris Kangro, Aigars Skrupskis, Ivars Puksts, Valdis Balcers, Jevgēnijs Vihrovs, Evita Berķe, Artis Straupenieks, Līga Dzenīte, Dāvids Alksnis, Līga Saulīte, Juris Ķibilds, Jānis Cepurītis, Normunds Ūdris, Jānis Broņka, Linda Reneslāce, Lelde Titava, Guntars Rēboks,  Normunds Celmiņā, Zane Rutkovska, Stella Tarvida, Daina Kosīte, Audris Ločmelis, Justīne Savitska, Aleksandra Ļaučuka, Dana Kalniņa-Zaķe, Elizabete Folkmane, Mārtiņš Balodis, Mārcis Rublāns, Elizabete Vārava, Maksims Ivanovs, Rudīte Losāne, Krišjānis Bušs, Ita Romanauska, Elīna Šverna, Artis Ozoliņš, Māra Antenišķe, Sergejs Mihailovs, Eduards Baķis, Sergejs Ivanovs, Oskars Smoļaks.

2013. gadā - Jelgavas Sv.Vienības draudze, Una Riekstiņa, Ivars Puksts, Normunds Celmiņš, Guntars Rēboks, Krišjānis Bulle, Lelde Titava, Līga Dzenīte, Jānis Cepurītis, Andris Gross, Normunds Ūdris, Rudīte Losāne, Dāvids Alksnis, Oskars Smoļaks, Dana Kalniņa Zaķe, Ingus Bērziņš, Jānis Kurlovičs, Artis Ozoliņš, Arnita Čoiča, Uldis Kariņš, Māra Karina Celmiņa, anonīmie ziedotāji atvērtajā literārajā vakarā "Ērģeles lai mūžam skan" 3.oktobrī, Jānis Zvejnieks, Inese Auziņa-Smita, Rūta Astra Jēkabsone, Biruta Bankina, Antons Ruža, Oļģerts Nikodemus, Vita Ozoliņa, Dace Silārāja, Dagnija Cēdere, Oskars Līkops, Inta Ruple, Rudīte Kalniņa, Larisa Reine, Mārtiņš Eglītis, Ruta Grēviņa, Jānis Krievs, Endija Maraka, Andris Lazdiņš, Baiba Paije, Ilze Rūmniece, Maira Dandzberga, Indriķis Muižnieks, Elīna Šmite, Elīna Usāre, Pēteris Boļšaitis, Ileane Elza Boļšaite, Kaspars Čikste, Arta Šmite, Rodžers Miķelsons, anonīmie ziedotāji labdarības koncertā "Ērģeles lai mūžam skan" 14.novembrī.
Sandis Bērtatis un Jānis Līkops - atbalsts Prof. Kārļa Dišlera XV tiesas procesa izspēlei.

2014. gadā - Guna Mundheim, Andris Razāns, Tālis Sēja, Uldis J. Bērziņš, Inta Brūna, Jānis Priede, Džineta Dimante, Laimdota Straujuma,  Andris Ozols, Jānis Zvejnieks, Ģirts Rungainis, Vilnis Rantiņš, Signe Knipše, Vita Liberte, Matīss Dāvis Kukainis, Rūdolfs Brēmanis, Uģis Bambe, Ilgvars Kļava, Marina Kats, Robert Parlanti, Debra Parlanti, Eric J.Gardner, Marya Semen, Mr.&Mrs. Matthew Konchel, Bryan M.Hanratty, Stanislav Shnayder, Irina Kurbanova, Nelson Levin, Mr.&Mrs. Peter Bushmann, Ieva Gudreniece, Normunds Ventnieks, Laila Linuža, Linda Ribakova, Baiba Jonāne, Rita Mozais, Anna Akmene, Madara Apsalone, Elizabete Vārava, Dana Behmane, Inga Jēkabsone, Diāna Ondža, Juris Baldunčiks, Dina Afanasjeva, Ilze Ambrasa, Ērika Verze, Arvils Zeltiņš, Alise Papina, Santa Sproģe-Rimša, Sintija Šauriņa, Vladislavs Tarasenkovs, Evija Gailuma, Katsiaryna Kazachonak, Rūdolfs Rozītis, Līga Kozlova, Elīna Auzāne, Guna Eņģele, Ieva Geislere, Sabīne Šturme, Artūrs Kokorēvičs, Staņislavs Šeiko, Emīls Veide, Liena Ivanova, Mikus Žagata, Māra Stabulniece, Ilze Jermacāne, Nika Aleksejeva, Natālija Kozmina, Digne Ūdre, Toms Ķikuts, Eva Ikstena-Strapcāne, Kaspars Vīgulis, Guntars Kitenbergs, Didzis Kļaviņš, Kristīne Vībane, Arta Zvirgzda, Darja Isajeva, Gunta Vēvere, Iveta Skrastiņa, Sanita Baranova, Rita Treija, Anda Ādamsone-Fiskoviča, Dace Šostaka, Jānis Pudulis, Normunds Blumbergs, Aivars Vembris, Liene Augustāne, Inese Runce, Gunta Nešpore, Laura Uzule, Ingus Pērkons, Gatis Ošs, Krišjānis Bušs, Anete Romanauska, Unda Avota, Inta Nasira, Kintija Auziņa, Anita Abarenkova, Zanda Muceniece, Kristīne Kitija Vagele, Mārtiņš Mintaurs, Mārtiņš Balodis, Marta Laizāne, Velta Korkliša, Ilga Kokorīte, Nelda Lencberga, Inna Gīle, Ervīns Reinverts, Inna Romānova, Inese Bērziņa, Oskars Purmalis, Gunta Rubene, Dace Klincāre, Anna Jana Bernšteine, Inese Jahundoviča, Lilita Gretton, Svetlana Brencsēna, Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Paula Zvirbule, Rūdolfs Brūzis, Agne Meļķe, Zane Dzirkale, Dainis Pudelis, Artūrs Pizičs, Mārtiņš Laizāns, Arvils Zeltiņš, Madara Jakobsone, Rita Veilande, Henrijs Kaļķis, Lauris Špats, Jānis Kļaviņš, Evita Kassaliete, Andris Kangro, Ilze Kangro, Madars Štramdiers, Jānis Saulītis, Ivars Lācis, Ieva Fībiga, Ingrīda Latimira, Uģis Bisenieks, Eduards Plankājs,  Jānis Švirksts, Vitolds Grabovskis, Pēteris Cikmačs, Jānis Dzenis, Māris Ozoliņš, Līga Zaķe, Rasma Pērkons, Biruta Platups, Visvaldis Golde, Edīte Zariņa, Lidija Kalniņš, Milda Villers, Pēteris Golde, Anitra Leksers, Ženija Vītola, Irēne Ezergailis, Pēteris un Marta Ķuzes, korporācija "Tālavija", Ilga Breikšs, Orta Čačis, Balva Kūla Bredovskis un Atis Bredovskis, Velta Kļaviņš, Marianna Steinmane, Ērika Ādamsons, Valdis Briedis, Helēna Rūtītis, Īrisa Purene, Aija Kārliņa, Andris Lagzdiņš, Ivars Ramāns, Jeļena Poļakova, Linda Sirmā, Anna Zaula, Rihards Blese, Kaspars Garkanis, Inese Misiņa, LU Ķīmijas fakultātes Studentu pašpārvalde, Raivis Eihenbaums, Maruta Jankēvica, Laila Kundziņa-Zvejniece, Indulis Krauze, Andris Litiņš, Māris Ozoliņš, Voldemārs Spuņģis, Ruta Šneidere, Māris Ābele, Toms Grīnbergs, Judīte Čunka, Baiba Dzērve, LU Fizikas un matemātikas fakultātes optometrijas nodaļa, Alise Ķezbere, Aivars Līcis, Māris Baidekalns, Andrejs Gurbo, Ārija Deme, Ieva Šmite, Anita Gaide, Juris Borzovs, Artis Sīmanis, Jānis Lielcepure, Agnis Bušs, Anna Vasiļevska, Anna Auzāne, Inga Jēkabsone, Alda Bražune, Gita Bērziņa, Arnita Čoiča, Mihails Šišovs, Guntis Tabors Juris Baldunčiks, Aleksandra Ļaučuka, Evija Rolava, Mārtiņš Mintaurs , Māra Stabulniece, Austris Cīrulnieks, Maksims Ivanovs, Vilmārs Vesingi, Anna Auzāne, Jānis Bičevskis, Marija Rabinoviča, Zigrīda Grīnhofa, Sandra Upeslācis, Ieva Andersone, Armands Briedis, Artūrs Kālis, Arnolds Japiņš,   LU Arodbiedrības organizācija, Artis Ozoliņš, Rita Veilande, Ilze Elbere, Vilmārs Vesingi, Kaspars Ābelnīca, Leo Trukšāns, Ārija Sproģe, Aldis Ābelis, Ingus Bērziņš,  Anete Eglīte, Dina Afanasjeva, Zane Jūra, Sindija Veilande, Līga Apsēna, Agija Lāce, Atis Jēkabsons, Emils Sjundjukovs, Rainers Eduards Strautiņš, Anrijs Šimkus, Katrina Mertsa, Klaudija Gadišķe, Dāvis Beitlers, Krista Umbraško, Valdis Linde, Jānis Tjarve, Jānis Lungevičs, Tatjana Rogaļska, Arturs Skutelis, Daiga Sondore, Annija Kārkliņa, Irēna Kononova, Vadims Jančevskis, Jānis Skrīveris, Eva Vīksna, Sintija Maķevica, Agija Kalve, Dana Kalniņa Zaķe, Anda Batarāga, Laura Vizule, Ivars Pričins, Dace Sproģe, Aigars Langins, Didzis Irbe, Zanda Jēgermane, Linda Reneslāce, Ieva Krekovska, Andrejs Andris Jencis, Ilze Andžāne, Āris Pickainis, Antra Bērziņa, Baiba Zvejniece, Raitis Eglītis, Guntars Rēboks, Krista Susekle, Elīza Šenberga, Brita Taškāne, Valters Kalnačs, Kristīne Rotbaha, Arta Krēsliņa, Didzis Lipšāns, Annija Gobiņa, Dinija Jemeļjanova, Lauris Liepa, Anita Ermuša, Ervīns Lukševičs, korporācija "Fraternitas Lataviensis", korporācija "Imeria", Dace Kalniņa, tautieši Austālijā Sidnejā.

2015. gadā - Agnis Bušs, Ilga Kokorīte, Andris Ķesteris, Biruta Platups, Dr. Jānis Lūsis, Artūrs Ķesteris, Roberts Ķesteris, LU Senioru klubs, Anita Kalniņa, Austra Brūkša, Raimonds Jaunzems, Gatis Porietis, Vita Gaiķe, Jānis Kurlovičs, Ingus Bērziņš, Kristiāns Līcis, Gundars Bērziņš, Indriķis Muižnieks, Uldis Cimdiņš, Edgars Vecozoliņš, Madara Irbe, Diāna Ondža, Jānis Apeināns, Džineta Dimante, Līga Pakalna, ZAB Ellex Kļaviņš, Filips Kļaviņš, Ieva Judinska-Bandeniece, Reinis Vilciņš, SIA "TILDE", Andrejs Baidins, Klāvs Fīlips Kļaviņš, SIA "Ecovis Convents", SIA "Russian Geographical Society", Sandis Bērtaitis, SIA "KPMG Baltics", Vita Liberte, Lietuvos geografijos mokytojų asociacija, SIA "WORKINGDAY LATVIA", SIA "DATA TEHNOLOĢIJAS", Raimonds Jaunzems, Lauris Rasnačs, SIA "Tartu Ulikool", SIA "JĀNIS ROZE", SIA "LURSOFT IT", AS "SMILTENES PIENS", Tark Grunte Sutkiene, ZAB, Ieva Jurdinska-Bandeniece, Jānis Līkops, Ivars Lācis, Gatis Kampernovs, Nodibinājums EVL, Ingus Bērziņš, Jānis Kukainis, SIA "Biosan", Una Riekstiņa, Pāvels Fricbergs, Jānis Kurlovičs, AS "Latvijas valsts meži", SIA "LU senioru klubs", Vita Gaiķe, Andris Ķesteris, Biruta Platups, SIA "Apgāds Zvaigzne ABC", Viesturs Dirba, Ilze Andžāne, Ieva Krekovska, Inga Kokorīte, Anrijs Šimkus, Agnis Bušs, Edgars Emstsons, Aigars Langins, Olga Ļašuka, Līga Pakalna, Gatis Porietis, Mihails Šišovs, Reinis Vilciņš, Raivis Eihenbaums, Andrejs Jambuševs, Agija Lāce, Normunds Grīnfelds, Anita Kalniņa, Āris Pickainis, Ivars Ramāns, Marina Kvetkovska, Rolands Trencis, Dāvis Beitlers, Austra Brūkša, Lorena Gateža, Sindija Veilande, Andželika Jaunzeme, Sigita Ragucka- Ragovska, Juris Treibahs. 

2016. gadā - Toms Būmanis, Ilze Andžāne, SIA Orkla Foods Latvia, Viesturs Koziols, SIA "Lursoft IT", Igo Cals, Eversheds Bitāns, ZAB, Jānis Līkops, FORT ZAB, Normunds Bergs, Sandis Bērtaitis, FORT ZAB, Loze, Tamberga un Partners, advokātu birojs, SIA "DOMUSS", Nodibinājums EVL, AS "Smiltenes Piens", SIA "WorkingDay Latvia", Ingus Bērziņš, Klāvs Fīlips Kļaviņš, Ivars Lācis, Līga Pakalna, Una Riekstiņa, Džineta Dimante, Jānis Baldunčiks, Ilgvars Kļava, Anna Akmene, Toms Andersons, Kristiana Āriņa, Aija Auziņa, Sanita Baranova, Emerita Basankoviča, Haralds Baunis, Rihards Blese, Marina Borkoveča, Baiba Braža, Mārtiņš Brencis, Sanita Buiķīte, Toms Būmanis, Ilma Čepāne, Liene Dreimane, Arvis Ērmiņš, Aivars Gribusts , Linda Helde, Madra Irbe, Laila Jurcēna, Katrīna Kaktiņa, Evita Kalniņa, Zane Katrīne Kļaviņa, Guntars Kokorēvičs, Līva Kukule, Laila Kundziņa-Zvejniece, Gunārs Kusiņš, Jānis Liepiņš, Gatis Litvins, Jānis Lungevičs, Irina Mangule, Jānis Mažeiks, Ilze Melgalve, Pauls Miklašēvičs, Diāna Ondža, Līga Ozoliņa, Jānis Ozoliņš, Vita Paparinska, Renāta Petrova, Jānis Pleps, Rihards Plotka, Svetlana Rājeva, Vilnis Rantiņš, Ratniece, Ruta Renigere, Kristīne Rotbaha, Rūdis Rubenis, Artūrs Saburovs, Māris Selga, Arturs Skutelis, Sandijs Statkus, Dāvis Suneps, Kristaps Tamužs, Signe Terihova, Raitis Tiliks, Kristīne Tjarve, Ilze Tralmaka, Anita Ušacka, Kristīne Zaksa, Artūrs Zeps, Zinta Kūcīte, Mdlalose Lindani Mbalenhle, Austra Brūkša, Anita Kalniņa, SIA "AMBER WOOD", SIA "CIK-OPT", SIA "Diamedica", SIA "ELVARS", SIA "Formup", SIA "Greynut", SIA "Innovative optics", SIA "LATER LTD", SIA "LIKO-R", SIA "Mailigen", SIA "MIDWAY", SIA "Premier parquet", SIA "SKY7", SIA "TERMEX", SIA "Zemgales tehnoloģiskais centrs", Zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs, SIA "Data Tehnoloģijas”.

2017. gadā - Agrita Zālīte, Aija Auziņa, Anastasija Kovaļova, Ance Āboliņa, Andris Deniņš, Anita Šenberga, Anna Čukule, Baiba Broka, Dagmāra Beitnere Le-Galla, Daina Dreifelde, Daina Zaķe, Dainis Silamiķelis, Diāna Kalniņa, Diāna Ondža, Edgars Bērziņš, Endijs Melecis, Evija Bakša-Zveja, Evija Gulbe, Evija Rūsīte, Evita Kalniņa, Gunta Kizane, Guntars Kitenbergs, Helvijs Šmoteks, Ilze Sproģe, Inese Olafsone, Inga Jonāne, Inga Saknīte, Ivars Lācis, Jānis Logins, Kristiāns Līcis, Kristīna Salmiņa, Laila Kundziņa - Zvejniece, Laima Baltiņa, Liene Griķīte, Līna Dzene, Mārcis Auziņš, Māris Pavlovs, Mikus Losāns, Nataļja Ņemčenko, Normunds Ventnieks, Pēteris Jurčenko, Rihards Blese, Rita Mozais, Ritvars Luksis, Ritvars Vulis, Rūta Dimanta, Sabīne Linga, Selvijs Ozoliņš, Signe Viška, Una Vanaga, Voldemārs Burģis, Voldemārs Hermanis.

Paldies par atbalstu!