Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Māris Vainovskis un zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Bitāns"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.02.2017
Zvērināts advokāts
Māris Vainovskis

Māris Vainovskis ir zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Bitāns" partneris, vadot banku, finanšu, korporatīvo un komercpraksi.

Par 2015.gadā izveidotās stipendijas mērķi zvērināts advokāts Māris Vainovskis stāsta: „Latvijas tiesību sistēmas kvalitāti nosaka ne tikai normatīvo aktu kopums, bet būtiskā mērā arī tiesību piemērošanas teorijas un prakses attīstība. Mehāniska likuma normu attiecināšana uz kādu situāciju bez pietiekamas izpratnes par tiesību normu interpretāciju un piemērošanu atbilstoši likuma garam un mērķim nebūs efektīva, pat neraugoties uz šķietami pietiekamu normatīvo bāzi. Ievērojot minēto, stipendijas mērķis ir veicināt Latvijas tiesību piemērošanas teorijas un prakses attīstību, iesaistot tajā studentus un viņu mācībspēkus”.

Atbalsts

2015.gadā mecenāts ir izveidojis stipendiju pētījumu veikšanai tiesību zinātnē „Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā”, šīm mērķim ziedojot 4000 EUR.

2016. gadā mecenāts turpina atbalstīt fondu, tajā skaitā ziedojot 2000 EUR Latvijas Universitātes projektam "2 dienu seminārs augstas klases raudzes publikāciju sagatavošanā pasaules mēroga citējamības akadēmiskiem žurnāliem sociālajā zinātnē". 

 

Paldies par atbalstu!