Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ceronis Bīlmanis
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.03.2015
Mecenāts - Dr. Alfrēda Bīlmaņa brālēna dēls Ceronis Bīlmanis (1921-2012)
Dr.Alfrēds Bīlmanis (1887-1948)

Stipendijas analītiskajā žurnālistikā dibinātājs ir Ceronis Bīlmanis (1921-2012), Dr. Alfrēda Bīlmaņa brālēna dēls, Dr. Alfrēda Bīlmaņa Piemiņas fonda (ASV) dibinātājs, stipendijas „Dr.Alfrēda Bīlmaņa piemiņas stipendijas analītiskajā žurnālistikā ” mecenāts.

Ceronis Bīlmanis dzimis 1921.gada 21.decembrī, 1949.gadā ieceļoja Amerikā, kur kļuva par matemātiķi, strādājis ASV militārajai flotei. Latvijā atgriezās mātes Elzas Bīlmanes 100.dzimšanas dienā. Daļēji uzturas dzimtajā Latvijā – Vilces pagasta Raudziņos, kur iekārtojis angļu valodā izdoto grāmatu bibliotēku; daļēji – Vašingtonā.

Dr. Alfrēds Bīlmanis ir Latvijas brīvvalsts politiskais un diplomātiskais darbinieks, kurš pēc Latvijas okupācijas Amerikas Savienotajās Valstīs neatlaidīgi strādāja, lai tās valdība un sabiedrība izprastu Latvijas okupācijas faktu, un popularizēja Latviju, tās vēsturi un ievērojamākos kultūras, sabiedriskos un politiskos darbiniekus.

Dr. Alfrēds Bīlmanis (1887-1948) dzimis Rīgā. Pabeidzis Rīgas pilsētas klasisko ģimnāziju, studējis Maskavā, kur 1910.gadā ieguva maģistra grādu vēsturē, zināšanas papildinājis arī Strasbūrā. Sekoja obligātais karadienests, vēlāk strādāja par vidusskolas skolotāju Aizkaukāzā, Erevānā. 1914.gadā iesauca armijā (Pirmais pasaules karš), kur tika norīkots par vezumnieku bataljona vada komandieri. Vēlāk kļuva par tipogrāfijas pārzini un pat svešvalodu kara cenzoru. Karš A.Bīlmanim beidzās Ukrainā, Rovnā, kur strādāja par skolotāju, inspektoru, kā arī organizēja latviešu bēgļu atgriešanos jaundibinātajā pašu valstī.

Pārbraucot Latvijā, Dr. Alfrēds Bīlmanis tika pieņemts darbā Ārlietu ministrijā, kur strādāja par pirmās šķiras sekretāru. Vienlaikus diplomātiskai karjerai 1925. gadā ieguva filosofijas doktora grādu, darbojās Latvijas Olimpiskajā komitejā un 1924.gadā organizēja pirmo latviešu žurnālistu kongresu.

No 1932. līdz 1935.gadam bija Latvijas sūtnis PSRS. Šajā laikā viņš parakstīja savstarpējo Neuzbrukšanas paktu, kura termiņš ilga līdz 1945.gadam.

Mecenāts Ceronis Bīlmanis mūžībā aizgāja 2012.gada 16.oktobrī.

Atbalsts

Stipendija 711 - 1067 eiro apmērā (vienam semestrim) katru gadu tiek piešķirta spējīgiem un centīgiem Latvijas Universitātes komunikāciju zinātnes, vēstures un filozofijas studiju programmu pamatstudiju studentiem, kas seko līdzi Latvijas valsts attīstības politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem. Stipendijas mērķis: veicināt studējošo interesi par analītisko žurnālistiku.

Kopš 2005.gada piešķirtas 10 stipendijas:
2005./2006.ak. gadā stipendiju ieguva - Alda Robu, Anita Veldre, Oskars Kaulēns;
2007./2008.ak.g. - Marina Deļikatnaja;
2009./2010.ak.g. - Ainārs Sauka, Inese Grumolte;
2010./2011.ak.g. – Anna Strazdiņa (715 eiro);
2011./2012.ak.g. - Ilze Borodkina (1 070 eiro);
2012./2013.ak. gadā stipendiju ieguva Ilze Borodkina un Valdis Balcers.

Paldies par atbalstu!