Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Biedrība „Velku biedrība”
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.10.2018.

"Velku biedrība" ir nevalstiska organizācija, kas, sākotnēji kā interesentu grupa (1991.g.), vēlāk kā Kristīgā bezpeļņas organizācija “Velki” SIA (1993.g.), no 1998. – 2005.gadam “Velku fonds”, bet no 2005.gada kā biedrība, darbojas ar mērķi piedāvāt attīstības iespējas ģimenēm, kurās aug bērni ar smagiem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem, un rūpēties par bērniem, kas dzīvo nabadzībā.
"Velku biedrība" vēlas veicināt vērtības sajūtas veidošanos šajos bērnos un likt pamatus nākotnes iespējām, lai viņi varētu augt par personībām, un kļūtu par ģimenes, sabiedrības un valsts atzītu vērtību.

2012.gadā izveidota Velku stipendija Latvijas Universitātes studentiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, un/vai studentiem, kas ir no daudzbērnu ģimenes.

Atbalsts

Biedrība ir ziedojusi naudas līdzekļus 3813,30 eiro apmērā, saņemtus no Zviedrijas organizācijas „Star of hope International”. 

Ziedojums paredzēts studiju maksas un ikdienas tēriņu segšanai Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultātes bakalaura studiju programmas studentam Oļegam Zubkovam laika periodā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 31.jūlijam.

2012./2013. akad. gadā Velku stipendiju saņēma Māra Antenišķe (1 700 eiro) un Ita Romanauska (1 700 eiro).

Paldies par atbalstu!