Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Saldus novada pašvaldība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.10.2018.

Saldus novads atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā. Dienvidos tas robežojas ar Lietuvas Republiku, rietumos – ar Vaiņodes un Skrundas novadiem, ziemeļdaļā – ar Kuldīgas un Kandavas novadiem, ziemeļaustrumos – ar Brocēnu novadu, bet austrumdaļā - ar Brocēnu un Auces novadiem.

Saldus novadu veido 15 ģeogrāfiski blakus izvietoti pagasti un Saldus pilsēta. Novadā apvienoti 15 pagasti - Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Nīgrandes, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu un Zvārdes pagasti, kā arī Saldus pilsēta.

Novada kopējā platība ir 1683,3 km2, un 2012.gada 1.janvārī novada teritorijā dzīvoja 25,2 tūkst. iedzīvotāji. Saldus novadā lielākā daļa iedzīvotāju pēc nacionālās piederības ir latvieši. Saskaņā ar PMLP datiem, 2012.gada sākumā latvieši bija 86% no kopējā Saldus novada iedzīvotāju skaita. Nākamās lielākās nacionālās grupas veidoja lietuvieši (2 037 jeb 7%) un krievi (1 089 jeb 4%).

Novada centra sasniedzamība no galvaspilsētas Rīgas un reģiona lielākajām pilsētām Liepājas un Ventspils ir laba – novadu šķērso valsts galvenais autoceļš Rīga – Liepāja (A9) un attālums līdz Rīgai un reģiona lielākajām pilsētām ir 100 km. Savienojumus ar citiem Kurzemes reģiona attīstības centriem un novada iekšējās teritorijas savienojumus nodrošina valsts reģionālie un vietēji ceļi 500 km garumā, kā arī pašvaldības autoceļi.

Saldus novadā ir laba vides kvalitāte – novadam ir izteikta dabas vide un lauku ainava ar laukiem un mežiem, kas nodrošina labu gaisa kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Turklāt Saldus pilsēta ir viena no zaļākajām pilsētām Latvijā, kurai raksturīgi parki, skvēri un bagātīgi apstādījumi. Savukārt novada nomaļākajās vietās ir saglabājušies izcili dabas veidojumi un neskarta lauku vide. Novada teritorijā ir izveidotas 7 NATURA 2000 teritorijas, no kurām lielākā ir dabas parks “Zvārdes meži”.

Atbalsts

2013.gadā Saldus novada pašvaldība ziedo 4268,62 eiro ar mērķi finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā 2013./2014.akadēmiskajā gadā. Stipendijas "Medusmaize" ieguva trīs jaunieši: Elīza Bula, Elza Burve un Valdis Dravnieks.

2014./2015.akad. gadā Saldus novada pašvaldības stipendiju “Medusmaize" ieguva četras mērķtiecīgas jaunietes - Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un menedžmenta fakultātes studente Žanete Kiseļeva (Druvas vidusskolas absolvente); LU Fizikas un matemātikas fakultātes studente Krista Susekle (Saldus 2. vidusskolas absolvente); RSU Medicīnas fakultātes studente Zane Sandere (Saldus 1. vidusskolas absolvente). Stipendijas apjoms ir 1 420 eiro akadēmiskajā gadā. Uzrādot augstus rezultātus studijās, stipendiju turpina saņemt pērnā gada laureāti - Elza Burve un Valdis Dravnieks. Kopējais ziedojums: 8 520 eiro.

2015./2016.akad. gadā Saldus novada pašvaldības stipendiju “Medusmaize" ieguva četras aizrautīgas un mērķtiecīgas jaunietes – Alīna Rimkus (Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte), Alīna Tropina (Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte), Anna Karolīna Šaule (Biznesa augstskolas “Turība” Komunikāciju fakultāte) un Madara Miķelsone (Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultāte). Kopējais ziedojums: 15 620 eiro.

2016./2017. akad. g. Saldus novada pašvaldības stipendiju ieguva  Uldis Upenieks, Signija Rībena, Līva Leja, Linards Hremenkins. Stipendijas apjoms ir EUR 1 420 akadēmiskajā gadā. Kopējais ziedojums: 16 118 eiro.

Pašvaldība turpina novada jauniešus, 4 jaunajiem studentiem piešķirot 1 420 eiro stipendiju. 2017./2018. akad. g. stipendiāti - Elīza Šaule, Karīna Klāra Miķelsone, Dāvis Daniels Anstrangs un Ieva Ozoliņa. Kopējais ziedojums: 22 720 eiro.

2018./2019. akad. g. stipendiāti - Alvīne Paštore, Agnis Saulītis, Sofija Anna Freisa un Jurģis Brūvers. Atbalstu turpina saņemt 11 pamatstudiju studenti. Kopējais ziedojums: 22 720 eiro.

Paldies par atbalstu!