Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Zvejnieka fonds
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.03.2015

Zvejnieka fonds dibināts 1990.gadā ASV. Fonds finansēja stipendijas ar gadskārtējiem, stipendiju finansēšanai paredzētiem piešķīrumiem Latvijas Universitātei ar mērķi veicināt Latvijas jauniešu studijas ārzemēs maģistra vai doktora grāda iegūšanai.

Zvejnieka fonda stipendijas piešķīra izcili sekmīgiem LU bakalaura grāda ieguvējiem studiju turpināšanai maģistratūrā vai doktorantūrā kādā no ārvalstu augstskolām. Priekšroka stipendijas saņemšanai bija LU akadēmiskā personāla locekļiem.

 

Atbalsts

Stipendijas piešķīra un pārraudzīja Latvijas Universitātes mācību prorektora iecelta un apstiprināta Zvejnieka fonda Stipendiju komisija. Katru gadu atkarībā no iesniegumu skaita, komisijas dotā pretendentu vērtējuma un Zvejnieka fonda piešķirto līdzekļu apjoma tika piešķirtas viena vai vairākas stipendijas $ 5000 - 25000 apmērā. Stipendiju piešķīra uz 1 gadu.

Paldies par atbalstu!