LU 1. studiju gada doktorantiem eksakto un medicīnas zinātņu jomā

Pretendentiem jāiesniedz:

  • Pieteikuma anketa;
  • Pētījuma pieteikums
  • 2 (divas) rekomendācijas vēstules no LU, citu augstskolu mācībspēkiem vai zinātnisko institūciju pārstāvjiem (jāsūta uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv līdz š.g. 16. septembra plkst. 23.59);
  • Curriculum Vitae (CV).

Vairāk informācijas: https://www.fonds.lv/par-mums/zinas/zina/t/59673/