LU Zinātņu māja, 801. telpa

LU Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedras projekta noslēguma seminārs

LU fonda atbalstītā projekta “Integrētas eksperimentālās un datormodelēšanas pētīšanas metodikas pilnveide farmaceitiski aktīvo cietvielu fāžu īpašību un daudzveidības paredzēšanai” noslēguma seminārs.

Aicināti visi interesenti. Semināra ilgums: 3,5 – 4 h, darba valoda: angļu.

Mecenāts: Mikrotīkls.

Vairāk: https://www.fonds.lv/par-mums/zinas/zina/t/52366/