Fizmati radījuši jaunu mācību līdzekli programmēšanas apguvei

Projekts: Programmējam ar prieku.

Projekta vadītājs: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes docents Dr.fiz. Ivars Driķis.

Par projektu: “Programmējam ar prieku” ir LU fonda un mecenāta “Mikrotīkls” atbalstīts projekts, kuru LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē īsteno docents un pētnieks Ivars Driķis, radot mācību līdzekli programmēšanas pamatprincipu apguvei. Projekta īstenošanas laikā izgatavoti 100 mācību materiāla eksemplāri. Izgatavotais mācību līdzekļu komplekts sastāv no mikrodatora, dažādiem moduļiem un vadiem. Izgatavotais didaktiskais materiāls tiks izmantots LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē īstenotās bakalaura studiju programmas “Fizika” A daļas kursa “Datori un programmatūra” (DatZ1140) apguvē, kā arī būs pieejams LU Zinātņu mājas bibliotēkā patstāvīgā mācību darba veikšanai.

Mecenāts: Mikrotīkls.

 

Vairāk: https://www.fonds.lv/par-mums/zinas/zina/t/51334/