Latvijas Universitāti (LU) šogad absolvē 65 LU Fonda stipendiāti. Diplomus ar izcilību saņem septiņi LU Fonda mecenātu stipendiju ieguvēji.

Šī gada stipendiātu – absolventu vidū ir visu 13 Latvijas Universitātes fakultāšu studenti - desmit Ekonomikas un vadības fakultātes studenti, pieci Vēstures un filozofijas fakultātes studenti, pieci Teoloģijas fakultātes studenti, divi Bioloģijas fakultātes studenti, četri Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti, divi Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes studenti, trīs Medicīnas fakultātes studenti, 11 Sociālo zinātņu fakultātes studenti, viens Datorikas fakultātes students, pieci Humanitāro zinātņu fakultātes studenti, četri Fizikas un matemātikas fakultātes studenti, astoņi Juridiskās fakultātes studenti, pieci Ķīmijas fakultātes studenti. Ar izcilību šogad Latvijas Universitāti absolvē seši Kristapa Morberga stipendiāti – Aleksandra Andrejeva (PPMF), Rūta Brusbārde (VFF), Guntis Vāveris (VFF), Diāna Ondža (EVF), Dace Utināne – saņēmusi arī M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju (SZF) un Jana Vasile - saņēmusi arī M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju (HZF).  LU šogad absolvē: Kristapa Morberga stipendiāti: Antons Samoilovs (EVF), Mārtiņš Slišāns (EVF), Juris Baldunčiks (EVF), Mikus Žagata (VFF), Daiga Krieviņa (BF), Andris Avotiņš (BF), Maija Smilga (PPMF), Liena Ivanova (PPMF), Nika Aleksejeva – saņēmusi arī „Ceļamaize” stipendiju (SZF), Aleksandra Vonda (SZF), Artūrs Bačkurs – saņēmis arī „SEB bankas” stipendiju (DF), Sarmīte Gžibovska (FMF), Aleksandrs Potaičuks - saņēmis arī „Ceļamaize” stipendiju (JF), Jānis Kubilis – saņēmis arī Nippona fonda stipendiju (JF), Romāns Vīķis - saņēmis arī Nippona fonda stipendiju (JF), Māra Stabulniece (JF). „Ceļamaize” un „M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijas” stipendiāti: Normunds Ventnieks (EVF), Laila Pliena (EVF), Baiba Jonāne (EVF), Jūlija Fiļičeva (EVF), Baiba Stafecka (VFF), Kristīne Trūpa (MF), Maruta Jankēvica (ĢZZF), Santa Dakule (SZF), Zane Ieviņa (SZF), Baiba Krūmiņa (SZF), Matīss Veigurs (SZF), Santa Roķe (HZF), Eduards Baķis (ĶF), Agnese Kapace (ĶF), Kristaps Kuciņš (ĶF), Toms Rēķis (ĶF), Lauris Krolis (HZF). „SEB bankas” stipendiāti: Olga Fiļipova (EVF), Rihards Husko (HZF). „Valpro” stipendiāte: Olga Ļašuka (EVF). Armīna Rūša piemiņas stipendiāti: Guna Dancīte - saņēmusi arī „Ceļamaize” stipendiju (VFF), Liena Tīdena (PPMF), Kristīne Putinceva - saņēmusi arī „Ceļamaize” stipendiju (SZF), Ieva Balode (SZF), Iveta Biukšāne (FMF). Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiāti: Guntars Rēboks (TF), Lelde Titava (TF), Elana Jurgena – saņēmusi arī LELBĀL Rītdienas fonda stipendiju (TF), Dana Kalniņa-Zaķe (TF). „Ad verbum” stipendiāte: Aļesja Lavrinoviča (TF). Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendijas ieguvēja: Darja Isajeva – saņēmisi arī Kristapa Morberga stipendiju (MF). Euroaptiekas farmācijas stipendijas ieguvēja: Evija Sidorova (MF). „Lettonia” stipendiāti: Aigars Lavrinovičs (ĢZZF), Artūrs Špaks (SZF). Cietvielu fizikas Sidrabe stipendiāts: Mārtiņš Sarma – saņēmis arī „Lettonia” stipendiju (FMF). Alunānu ģimenes stipendijas ieguvēja: Kristīne Kuriloviča (JF). Sveicam visus stipendiātus-absolventus!

Dalīties