Latvijas Universitāti (LU) ar izcilību šogad absolvē un sarkano diplomu saņems 13 LU Fonda stipendiāti. Kopā LU absolventu vidū ir 53 LU Fonda stipendiāti.

LU Fonda stipendiāti – izcilnieki ir ieguvuši dažādas LU Fonda mecenātu stipendijas – septiņi izcilnieki saņēmuši Kristapa Morberga stipendiju, četri stipendiāti saņēmuši dažādas Jauno pētnieku stipendijas nozares līderiem – Alfrēda Bīlmaņa piemiņas stipendiju, Cietvielu fizikas stipendiju, Datorikas stipendiju, Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju, viena stipendiāte saņēmusi Armīna Rūša piemiņas stipendiju, ko piešķir korporāciju studentiem un studentēm ar izcilām sekmēm; kā arī viens stipendiāts ir saņēmis stipendiju „Ceļamaize” un M.M.V.Petkevičs stipendiju.

Stipendiātu – izcilnieku vidū ir septiņi studenti un sešas studentes; četri stipendiāti absolvē bakalaura programmu, deviņi – maģistrantūras programmu. Izcilnieku vidū ir deviņu fakultāšu absolventi – Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte (divi stipendiāti), Ekonomikas un vadības fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte (trīs stipendiāti), Ķīmijas fakultāte, Medicīnas fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Sociālo Zinātņu fakultāte (divi stipendiāti), Vēstures un filozofijas fakultāte.

Kristapa Morberga stipendiāti:
Agris Bērziņš
(Ķīmijas fakultāte)
Inga Jēkabsone
(Ekonomikas un vadības fakultāte)
Ilze Klepere
(Bioloģijas fakultāte)
Andrejs Sabanskis
(Fizikas un matemātikas fakultāte)
Kirils Solovjovs
(Datorikas fakultāte)
Reinis
Švarcbahs (Medicīnas fakultāte), saņēmis arī Farmācijas stipendiju 2009./2010.ak.gadā
Kristīne
Vībane (Sociālo Zinātņu fakultāte)

Armīna Rūša piemiņas stipendijas ieguvēja:
Laima Matuzāle
(Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte)

Alfrēda Bīlmaņa piemiņas stipendiāte un Nippon stipendiāte:
Inese Grumolte
(Sociālo Zinātņu fakultāte)

Cietvielu fizikas stipendiāts:
Edgars Nitišs
(Fizikas un matemātikas fakultāte)

Datorikas stipendiāts:
Kaspars Balodis
(Datorikas fakultāte)

Ernesta Felsberga piemiņas stipendiāte:
Anna Strazdiņa
(Vēstures un filozofijas fakultāte)

Ceļamaize un M.M.V.Petkevičs stipendijas stipendiāts:
Eduards Lukjanovičs
(Fizikas un matemātikas fakultāte)

Ar augstiem rezultātiem LU absolvē vēl 40 dažādu mecenātu stipendiju ieguvējs: Una Alksne (HZF), Sarmīte Apine (PPMF), Valts Apinis (TF), Madara Apsalone (EVF), Jānis Arājs (SZF), Sendi Audriņa (SZF), Aija Auziņa (BF), Amanda Balode (TF), Dana Behmane (EVF), Tatjana Braga (FMF), Mārtiņš Briedis (BF), Kārlis Cīrulis (HZF), Diāna Fogele (HZF), Inga Freiberga (BF), Arnita Grigāne (PPF), Jānis Jermaks (ĶF), Gints Kalniņš (BF), Aleksejs Ketovs (JF), Artūrs Kokorēvičs (SZF), Mihails Kozlovs (EVF), Jānis Kurlovičs (MF), Nelda Lencberga (MF), Laine Liepiņa (EVF), Inese Lipšāne (HZF), Andrejs Lisenko (JF), Diāna Lozko (TF), Elvijs Matrozis (FMF), Vladislavs Nazarenko (PPMF), Gatis Ošs (VFF), Dainis Pudelis (JF), Rūdolfs Rozītis (EVF), Vladislavs Šackis (ĶF), Elva Trauberga (BF), Anete Ugaine (SZF), Linda Vecgaile (HZF), Gunta Vēvere (JF),  Kaspars Vīgulis (SZF), Anna Zaula (PPMF), Arvils Zeltiņš (SZF), Evelīna Zilgalve (HZF).

Par LU Fondu

Nodibinājums LU Fonds darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla mecenātisma organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un par izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem. LU Fonds sadarbībā ar partneriem realizē mācību vides uzlabošanas projektus un rekonstrukcijas un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas projektus.

Dalīties