2011./2012.akadēmiskajā gadā Kristapa Morberga stipendiju ieguvuši 27 studenti no trim augstskolām - 20 Latvijas Universitātes (LU) studenti, seši Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti un viens Vidzemes augstskolas (ViA) students. Stipendiju fonda kopējais apjoms ir 56 203,44 eiro.

LU Kristapa Morberga stipendiāti:
Dina Afanasjeva (Ekonomikas un vadības fakultāte)
Nika Aleksejeva (Sociālo zinātņu fakultāte)
Aleksandra Andrejeva (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte)
Andris Avotiņš (Bioloģijas fakultāte)
Artūrs Bačkurs (Datorikas fakultāte)
Juris Baldunčiks (Ekonomikas un vadības fakultāte)
Karīna Biksāne (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte)
Sintija Breikša (Humanitāro zinātņu fakultāte)
Rūta Brusbārde (Vēstures un filozofijas fakultāte)
Elizabete Folkmane (Medicīnas fakultāte)
Ginta Garkāje (Datorikas fakultāte)
Daiga Krieviņa (Bioloģijas fakultāte)
Aleksandrs Potaičuks (Juridiskā fakultāte)
Danute Ražuka-Ebela (Medicīnas fakultāte)
Antons Samoilovs (Ekonomikas un vadības fakultāte)
Maija Smilga (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte)
Elizabete Vārava (Ekonomikas un vadības fakultāte)
Guntis Vāveris (Vēstures un filozofijas fakultāte)
Aleksandra Vonda (Sociālo zinātņu fakultāte)
Valters Zariņš (Vēstures un filozofijas fakultāte)

Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendija (RTU):

Lāsma Grigone (Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte)
Andrejs Ivanovs (Būvniecības fakultāte)
Ieva Jonaite (Transporta un mašīnzinību fakultāte)
Lauma Līdaka (Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte)
Evija Rolava (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte)
Anita Sinkēviča (Būvniecības fakultāte)

Kristapa Morberga stipendija (ViA):
Inese Sprudzāne (Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte)

Kristaps Morbergs (1844-1928) ir ievērojamākais LU mecenāts, kurš kopumā LU dāvājis astoņus nekustamos īpašumus. K.Morberga dāsnums ir sniedzis iespēju izmaksāt viņa vārdā nosauktās stipendijas saskaņā ar testamentā pausto gribu: „Visu savu kustamu un nekustamu mantu, lai tā sastāvētu no kā sastāvēdama un lai tā atrastos, kur atrazdamās, kura man tagad pieder, kā arī to, kuru es turpmāk varētu iegūt, es novēlu par pilnu īpašumu Latvijas Universitātei Rīgā, kuru es ieceļu par savu universālmantinieci.”

2011./2012.akadēmiskajā gadā uz vienu stipendiju pretendēja pieci LU studenti, kam vidējā atzīme ir virs 7,5 ballēm, kas ir sabiedriski aktīvi un motivēti studijām. Uz stipendiju varēja pretendēt LU bakalaura programmas studenti, sākot ar 2.kursu. RTU un ViA stipendiātus izvērtēja augstskolu komisija saskaņā ar K.Morberga stipendijas nolikumu.

LU Kristapa Morberga stipendijas pretendentus vērtēja komisija, kurā piedalījās: LU Fizikas un matemātikas fakultātes profesors Ivars Lācis (komisijas priekšsēdētājs), Rīgas pedagoģijas izglītības un vadības augstskolas rektore, profesore Dace Markus (komisijas priekšsēdētāja vietniece), LU Fonda direktore Laila Kundziņa, kinorežisors, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Jānis Streičs, LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāns, profesors Juris Rozenvalds, AS "Delfi" galvenais redaktors Ingus Bērziņš, SIA „Prudentia” partneris, padomes loceklis Ģirts Rungainis, SIA „Tieto Latvia” valdes priekšsēdētājs Elmārs Gengers, SIA „Mediju Tilts” valdes loceklis, klientu direktors Filips Rajevskis, Kristapa Morberga 2001./2002.ak. gada stipendiāts Guntis Tabors, kā arī LU Studentu padomes pārstāves – Jurita Krūma un Līga Zaķe.

Dalīties