2011./2012.akadēmiskajā gadā 12 studenti – dažādu Latvijas studentu un studenšu korporāciju biedri - saņems Armīna Rūša piemiņas stipendijas, vienas stipendijas apjoms 2135 eiro akadēmiskajā gadā.

Armīna Rūša stipendiju saņems septiņi Latvijas Universitātes (LU), trīs – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), viens Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un viens Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) students.

LU studenti:

  • Vēstures un filozofijas fakultātes students Artūrs Rundzāns (studentu korporācija „Selonija”).
  • Juridiskās fakultātes un Datorikas fakultātes students Jānis Purmalis (studentu korporācija „Tervetia”).
  • Fizikas un matemātikas fakultātes studente Iveta Biukšāne (studenšu korporācija „Gundega”).
  • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studente Evelīna Petkeviča (studenšu korporācija „Dzintra”).
  • Vēstures un filozofijas fakultātes studente Guna Dancīte (studenšu korporācija „Varavīksne”).
  • Ķīmijas fakultātes studente Baiba Rudzroga (studenšu korporācija „Spīdola”).
  • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studente Liena Tīdena (studenšu korporācija „Zinta”).

RSU studenti:

  • Medicīnas fakultātes students Reinis Dundurs (studentu korporācija „Lettonia”).
  • Rehabilitācijas fakultātes studente Rūta Kuzmane (studenšu korporācija „Daugaviete”).
  • Medicīnas fakultātes studente Elīna Jumtiņa (studenšu korporācija „Varavīksne”).

LLU Veterinārmedicīnas fakultātes studente Ketija Broka (studenšu korporācija „Varavīksne”).

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studente Aiga Pabērza (studenšu korporācija „Staburadze”).

Latvijas Universitātes Fonda administrētā Armīna Rūša piemiņas stipendija ir veltīta Dr. Armīna Rūša, kas bija izcils advokāts un mācību spēks kā pirmskara Latvijas Republikā, tā arī ārzemēs, un viņa dēla Armīna I. Rūša piemiņai. Stipendija ir nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus Latvijas studentus un popularizēt studentu un studenšu korporāciju akadēmisko vienotību gan studiju laikā, gan ārpus tā. Stipendiju sava tēva un brāļa gaišai piemiņai ir izveidojis mecenāts Roberts Rūsis un viņa dēls Armīns Kārlis Rūsis.

Uz vienu stipendiju pretendēja četri studenti. Pretendentus vērtēja komisija, kurā piedalījās mecenāts un studentu korporācijas „Lettonia” Filistru biedrības loceklis Roberts Rūsis, studenšu korporācijas „Daugaviete” filistre Ieva Lāce, studentu korporācijas „Fraternitas Lettica” Filistru biedrības loceklis Ziedonis Ūdris un komisijas priekšsēdētājs, studentu korporācijas „Fraternitas Cursica” Filistru biedrības valdes loceklis Valters Ščerbinskis.

Armīna Rūša piemiņas stipendija tiks piešķirta jau sesto gadu, līdz šim izmaksātas jau 57 stipendijas studentiem no dažādām Latvijas augstskolām. Šogad stipendiātiem piepulcējas vēl 12 studenti.

Fotogalerija

Dalīties