Ekskursijas apmeklētāji. No kreisās: Zane Katrīne Kļaviņa, Ieva Fībiga, Evelīna Zilgalve, Ieva Andžāne, Laima un Guntis Bērziņi, Jānis Putniņš, Katrīna Narbute un Alise Gunnarssone.

Pateicoties Bērziņu ģimenes atbalstam, kopš 1999. gada jau 37 Latvijas Universitātes (LU) humanitāro zinātņu studenti ir saņēmuši prof. Ernesta Felsberga piemiņas stipendijas. Turpinot satikšanās tradīciju, novembra sākumā mecenāti Laima un Guntis Bērziņi, stipendiāti un LU fonda pārstāve pulcējās kopāsanākšanas pasākumā RĪGAS BIRŽĀ.

Profesora E. Felsberga piemiņas stipendija ir viena no senākajām stipendijām LU pēc neatkarības atjaunošanas. Stipendiju par godu LU pirmajam ievēlētajam rektoram prof. E. Felsbergam ir nodibinājis viņa mazdēls – ilggadējais LU mecenāts un goda biedrs Guntis Bērziņš.

Iepriekšējā tikšanās norisinājās 2014. gadā. Šoreiz pasākuma laikā visi kopīgi baudīja glezniecību Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA, kur izstāde atklāja pavisam nezināmu saikni starp mūsu dabas varenajiem ozoliem un šo glezniecību, un pavadīja vakaru sarunās par studijām, atmiņām, humanitāro dzīvi un katram aktuālo šodien. Pasākuma laikā stipendiāti sveica mecenātu G. Bērziņu nesen aizvadītajā 80 gadu jubilejā.

Šogad mazajā salidojumā piedalījās 7 stipendiju ieguvēji. Ko stipendiāti dara šobrīd?

2008./2009. akad. g. stipendiāte Ieva Andžāne šobrīd ir komunikācijas speciāliste Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA un salidojuma vakarā ļoti aizraujošā un profesionālā veidā vadīja ekskursiju Latvijas valsts simtgadei veltītajā izstādē “Baltijas ozoli. 16. un 17. gadsimta holandiešu un flāmu glezniecība Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā”.

2009./2010. akad. g. stipendiāte Evelīna Zilgalve šobrīd docē Latvijas Universitātē un ir galvenā lingviste Latviešu valodas aģentūrā, studē doktorantūrā LU Humanitāro zinātņu fakultātē.

2010./2011. akad. g. stipendiāte Ieva Fībiga šobrīd docē latīņu valodu Rīgas Stradiņa universitātē medicīnas un farmācijas studentiem, studē doktorantūrā LU Humanitāro zinātņu fakultātē.

2011./2012. akad. g. stipendiāte Alise Gunnarssone ir arheoloģe un šobrīd strādā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamentā par keramikas krājuma glabātāju.

Savukārt šī 2018./2019. akad. g. stipendiāti ir trīs maģistranti – Jānis Putniņš (studē filozofiju), Zane Katrīne Kļaviņa (studē izglītības zinātnes) un Katrīna Narbute (studē klasisko filoloģiju).

Liels paldies mecenātiem Laimai un Guntim Bērziņiem par nebeidzamo atbalstu un interesi sekot līdzi stipendiātu dzīves gaitām! Iesākto satikšanās tradīciju, kas dod iespēju satikties domubiedriem, kā arī veidot jauns pazīšanās stipendiātu lokā, turpinās arī citu stipendiju ieguvēji un mecenāti.

Dalīties