Pētnieks Vladimirs Piļipenko. Foto no privātā arhīva.

Ar jaunu sparu un iedvesmu tālākiem pētījumiem neirozinātnē no vērienīgas konferences Lisabonā, Portugālē, atgriezušies Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes Farmakoloģijas katedras jaunie censoņi Karīna Narbute un Vladimirs Piļipenko. Abu jauno pētnieku panākumus atbalsta un veicina mecenāts “Mikrotīkls” un LU fonds.

Starptautiskā konference AD/PD 2019 norisinājās jau 14. reizi, tā ir veltīta Alcheimera un Pārkinsona slimībai. K.Narbute saņem “Mikrotīkls” stipendiju doktorantiem eksakto, medicīnas un veselības zinātņu jomā, bet V.Piļipenko īsteno mecenāta atbalstīto projektu par antidiabētiskā preparāta metformīna potenciālu palēnināt Alcheimera slimības attīstību modeļa dzīvniekos. Šī pētījuma pirmie dati tika prezentēti šajā konferencē – metformīns ievērojami uzlabo telpisko atmiņu Alcheimera slimības modeļa dzīvniekiem, kā arī normalizē glikozes transporta proteīna 3 ekspresiju smadzeņu garozā un hipokampā, kas norāda uz neironu spēju uztilizēt glikozi.

Jaunākās vēsmas neirozinātnē

Konference ilga 6 dienas. Tās ietvaros Karīna un Vladimirs apmeklēja neskaitāmas lekcijas un simpozijus, veltītus šo slimību jaunākām diagnostikas iespējām, specifisku biomarķieru izpētei, slimību patofizioloģiskajiem procesiem, jaunu terapijas līdzekļu izpētei un jaunām terapeitiskajām stratēģijām. Turklāt teorētisko un praktisko nodarbību darbnīcās un grupu darbos par neirodeģenerācijas patofizioloģiskajiem mehānismiem tās dalībnieki varēja nostiprināt savas prasmes un zināšanas par pareizu biomarķieru izvēli neirodeģenerācijas pētījumos, kā arī par neiroglijas morfoloģijas specifiku.

LU neirozinātnieki var!

Kā uzsver K.Narbute – svarīga nozīme ir arī konferenču neformālajiem pasākumiem, kur var dibināt un nostiprināt jaunas starptautiskas sadarbības: “Piedalījāmies arī neformālās pusdienās ar profesoriem, kur izdevās nodibināt kontaktus ar pašiem profesoriem. Man bija tas prieks aprunāties ar neirozinātnieci prof. Virgīniju Lī (Virginia Lee), kā arī ar citiem interesentiem un nozares speciālistiem. Tā arī bija fantastiska iespēja aprunāties ar citiem neirozinātniekiem, dalīties pieredzē un uzdot sev interesējošus jautājumus!”

“Konference apstiprināja mūsu teoriju, ka neirodeģenerācijas attīstībā sākotnējais "vaininieks", bez šaubām, ir neiroiekaisums un neiroglijas hiperaktivācija. Tāpēc esam uz īstā ceļa!” stāsta pētniece K.Narbute un turpina, ka “kopumā konference nesa patīkamu stimulu turpināt darbu pie saviem pētījumiem ar vēl lielāku sparu, lai parādītu, ka arī mēs Latvijā varam!”

Dalīties