Stipendiāte Elīna Černooka. Foto no personīgā arhīva.

Lai gadsimtu no gadsimta uzplaukst Latvijas Universitātes studentu un jauno pētnieku talants!

Katrs ziedojums Latvijas Universitātes (LU) fondam ir ieguldījums jaunu, zinātkāru un neatlaidīgu jauno pētnieku darbībai kā tagad, tā nākotnē. Atbalsta saņēmēji būs LU studenti, kuri jau sākuši savu līdzdalību labākas Latvijas veidošanā un attīstības veicināšanā nozarē, kas ir viņu aicinājums.

Ziedo no sirds Universitātei!

“Mums šķiet, ka kārtīgi strādājot, mūsu misija kalpot Latvijai ir izpildīta. Taisnība, taču pa vienam mēs radām tikai pilienus cunami viļņa vietā. Apvienosim spēkus, ziedosim mazu daļu no sevis Latvijas Universitātei, tā veidojot vilni, kas nesaplok un nes mūs uz rītdienas Latviju!” tā aicina LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis.

Stipendija – pētnieka motivators un atbalsta mehānisms

Stipendijas mērķis ir atbalstīt Latvijas jaunos pētniekus visās zinātņu jomā, lai veicinātu šo nozaru un ar tām saistītās zinātnes uzplaukumu. 2018./2019. un 2019./2020. akadēmiskā gada Alfrēda Raistera piemiņas stipendijas ieguvēja, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes maģistranta Dāvja Zavicka pētnieciskās intereses šobrīd saistītas ar fizikālo ķīmiju un kvantu fizikas skaitliskajiem aprēķiniem. Dāvis komentē, kādas iespējas viņam ir pavērusi stipendijas saņemšana: “Stipendijas iegūšana man dod neaizstājamu iespēju vairāk fokusēties uz pētniecību, kā arī potenciāli paver iespēju specifiskāku tematiku apgūšanai ārzemju semināros. Tāpat stipendijas piešķir lielu motivāciju turpmāko pētniecisko ambīciju izvirzīšanā un sasniegšanā.” Turklāt D. Zavickis uzsver, ka stipendija ir lielisks motivators un atbalsta mehānisms augstvērtīgāku zinātnisko darbu radīšanai.

Sasniegt dzīvē vairāk, labāk un vērtīgāk

Būt stipendiātam – tas nav tikai finansiāls atbalsts, tā ir iespēja piebiedroties ļoti motivētu un spēcīgu cilvēku lokam, kas Tevi papildina un pilnveido. Šī ir noteikti iespēja tiem, kas dzīvē grib vairāk, labāk un vērtīgāk,” tā pauž 2018./2019. akad. gada stipendijas “Ceļamaize” un 2019./2020. akad. gada Kristapa Morberga stipendijas ieguvējs, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pamatstudiju students Raivo Vilcāns. Savukārt LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju studente Lauma Lubāne 2019./2020. akad. gadā ir ieguvusi Pētera Avena labdarības fonda “Paaudze” Izcilības stipendiju un komentē savu gandarījumu: “Stipendijas iegūšana ir ļāvusi man pārliecināties par saviem spēkiem un intelektuālajām dotībām nozarē, ko esmu izvēlējusies. Man stipendija kalpo kā pamudinājums arī turpmāk neatlaidīgi mācīties, attīstīties, uzlabot sevi.”

 

ZIEDOT >>


Jauno pētnieku stipendijas tiks piešķirtas kā bakalaura, tā maģistra studiju līmeņa studentiem, lai jaunie pētnieki varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību. Vienas stipendijas apmērs pamatstudiju studentiem – 2 200 eiro/ akad. gadā.

 


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītie faili