Pasākuma apmeklētāji – prof. Ernesta Felsberga piemiņas stipendijas ieguvēji. No kreisās: Helmuts Caune, Staņislavs Šeiko, Sanita Baranova, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, Evelīna Zilgalve, Zane Ozola, Rūta Bruževica, Alise Gunnarssone un Ieva Fībiga.

Latvijas Universitātes (LU) simtgadē jau divdesmito gadu pēc kārtas talantīgāko LU humanitāro zinātņu studentu atbalstam tiek piešķirta pirmā LU vēlētē rektora prof. Ernesta Felsberga piemiņas stipendija. Tās mecenāts ir E. Felsberga mazdēls Guntis Bērziņš ar kundzi Laimu Bērziņu.

Ar LU fonda administratīvu atbalstu līdz šim stipendiju ir saņēmuši 40 LU studenti. 24. februāra vakarā notika 2019./2020. akad. gada un iepriekšējo akadēmisko gadu stipendiātu tikšanās Latvijas Nacionālās bibliotēkas vērienīgā projekta “Neredzamā bibliotēka” apskatē, gan tematiski saistot humanitāro zinātņu studentus caur Nacionālās bibliotēkas vēsturi, gan godinot E. Felsbergu, kurš 1919. gadā bija tuvu klāt arī pie bibliotēkas dibināšanas. Pēc izstādes pasākums turpinājās neformālā garā un sarunās. Tikšanās bija vērtīga un motivējoša, jo deva iespēju satikties ar savējiem, dalīties pieredzē un iedvesmā par humanitāro zinātņu nozīmi un vērtību visaptverošā un dziļā izglītībā.

Par stipendiātiem

2004./2005. akad. gada stipendiāte Dr.paed. Sanita Baranova šobrīd ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas docente.

2009./2010. akad. gada stipendiāti ir LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) absolventi.  Mākslas zinātnieks Staņislavs Šeiko patlaban strādā Rīgas pašvaldības policijā Profilakses, koordinācijas un statistikas nodaļā, bet valodniece Evelīna Zilgalve pasniedz latviešu valodu un kultūru LU HZF Klasiskās filoloģijas katedrā.

2010./2011. akad. gada stipendiāte Ieva Fībiga ir LU HZF valodniecības studiju programmas doktorante, docē latīņu valodas un latīņu medicīnas terminoloģijas kursus (RSU) Valodu centrā.

2011./2012. akad. gada stipendiāte Alise Gunnarsone ir LU Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) absolvente. Viņa šobrīd strādā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Arheoloģijas departamentā. Alises pētījums par 11. – 13. gs. lībiešu keramikas traukiem un ēdieniem drīzumā tiks publicēts starptautiskā zinātniskajā žurnālā.

2012./2013. akad. gada stipendiāts Helmuts Caune pasniedz filozofiju LU HZF, kā mākslas žurnālists raksta portālam arterritory.com un ir Jesajas Berlina Centra direktors.

Šā gada stipendiātes – Līva Kukle, studē LU HZF maģistra studiju programmā "Angļu filoloģija", un atrodas Erasmus+ studiju apmaiņā Polijā; Rūta Bruževica studē VFF studiju programmā “Vēsture”; Zane Ozola studē LU VFF doktora studiju programmā "Filozofija".

Šī un iepriekšējo gadu stipendiāti, arī tie, kuri nevarēja būt klāt, – Dens Dimiņš, Irīna Rudenko, Arturs Skutelis, Kristīne Ante, Kristīne Rotbaha, Aija Uzula, Kaspars Šlihta, ir pagodināti būt prof. E. Felsberga piemiņas stipendijas ieguvēju pulkā un sūta visdziļāko pateicību un sirsnīgus sveicienus Guntim Bērziņam ar kundzi.

Dalīties