Izglītības programmai Iespējamā misija (IM) pievienojies 21 jauns dalībnieks, kuri kā savu nākamo profesionālo izaicinājumu izvēlējušies darbu skolā. Viņu vidū ir arī Latvijas Universitātes Fonda stipendiāte Jana Vasile (Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, bakalaurs, angļu filoloģija).

Interesi par dalību programmā šogad izrādīja rekordliels skaits – kopā 746 interesenti. No tiem 299 pieņēma lēmumu pieteikties programmai. Rūpīgā atlasē vērtējot kandidātu akadēmiskos un profesionālos sasniegumus, sadarbības un komunikācijas prasmes, mērķtiecību un neatlaidību un lielu vērību pievēršot dalībnieka motivācijai iesaistīties IM, tika izvēlēts 21 dalībnieks. 
„Iespējamā misija demonstrē to skolotāju praksi, tās metodes, sadarbības principus gan ar skolotājiem, gan ar bērniem, ko varam likt par mērķi, virzienu un modeli. Tādēļ Iespējamā misija ir dabiska valdības deklarācijas daļa, lai arī tiešā veidā nenosaukta,” savā video uzrunā atbalstu Iespējamai misijai un programmas jaunajiem dalībniekiem pauda izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis.
Desmit jaunie IM dalībnieki skolās mācīs dabaszinātņu un eksaktos priekšmetus, astoņi – humanitāros un trīs – sociālo zinātņu mācību priekšmetus. Šogad vēlmi skolai piesaistīt IM skolotājus izrādīja 46 skolas, piedāvājot 56 skolotāju vietām. Katrs Piektā iesaukuma dalībnieks dāvanā no Lattelecom saņēma portatīvo datoru.
Jaunie IM skolotāji strādās lauku pamatskolās un vidusskolās, novadu centru vidusskolās un ģimnāzijās Babītē, Cēsīs, Dobelē, Gardenē, Jelgavā, Kalsnavā, Kuldīgā, Ozolniekos, Salaspilī, Siguldā, Turaidā, Rožupē, Ropažos un Rīgā.
  • <link http: www.iespejamamisija.lv lv dalibnieki2 dalibnieki-12>Piektā iesaukuma dalībnieki
  • Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa<link http: www.youtube.com> apsveikuma uzruna
Par Iespējamo misiju:
Iespējamā misija pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā, piesaistot darbam skolā augstskolu absolventus un jaunos profesionāļus ar potenciālu kļūt par iedvesmojošiesm skolotājiem un nākotnes līderiem. Šo jauniešu talants un enerģija palīdz veidot skolās pozitīvu un progresīvu vidi, celt skolotāja profesijas prestižu un paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties, lai kļūtu par aktīviem sabiedrības locekļiem un veidotājiem. Līdz šim 44 Latvijas skolās strādājuši vai šobrīd strādā 54 Iespējamās misijas dalībnieki, diendienā ietekmējot vairāk kā 11 000 bērnu dzīves.  

Dalīties