© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Ar nesavtīgu mecenātu atbalstu ik gadu stipendijas saņem vairāk nekā 100 spējīgu un daudzsološu Latvijas Universitātes (LU) un citu augstskolu studentu. Šajā gadā nozīmīgas jubilejas atzīmējamas trim stipendiju kopām, ko dibinājuši mecenāti no visas pasaules.

Šogad kopš Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendijas dibināšanas aprit 15 gadi, turpretim kopš pirmās uzņēmuma AD VERBUM stipendijas piešķiršanās jaunajiem pētniekiem humanitāro zinātņu jomā, topošajiem tulkotājiem un nākamajiem pirmsskolas pedagogiem aizritējuši 10 gadi, bet Ramānu ģimenes stipendija Speciālās izglītības skolotājiem dibināta pirms pieciem gadiem.

Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendija

Savas mīļās darba druvas – astronomijas zinātnes – turpmākai kopšanai un uzplaukšanai Latvijā,” tā testamentārajā novēlējumā Latvijas Universitātei rakstījis prof.emerKārlis Kaufmanis (1910-2003) – LU absolvents, vecākais zināmais latviešu astronoms, pasaulē pazīstamais trimdas latvietis. Kā atzīst laikabiedri, viņš ļoti augstu vērtējis tos izglītības pamatus, ko pats guvis, mācoties savā dzimtenē.

Pirmās stipendijas tika piešķirtas 2005. gadā. Atbalsta saņēmēji ir LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) studenti, kuru pētnieciskās intereses saistītas ar astronomiju vai astrofiziku. Līdz šim K. Kaufmaņa piemiņas stipendiju ir ieguvuši 12 LU studenti, turklāt divi no tiem atbalstu saņēmuši atkārtoti.

2019./2020. akad. gadā atbalstu ir ieguvis LU FMOF fizikas bakalaura students Kārlis Šļumba skaidro, ka arī brīvo laiku pavadot apgūstot fiziku un astronomiju. “Parasti saņemu arī budžeta stipendiju, kā viens no cītīgākajiem studentiem kursā. Bet, ja grib kaut ko sasniegt, tad ar to nepietiek. Esmu ļoti pateicīgs, ka aizvadītajā gadā varēju saņemt šo stipendiju. K. Kaufmaņa piemiņas stipendija man palīdzēja pavadīt iepriekšējo mācību gadu, studējot un nesatraucoties par finansiālo stāvokli.”

AD VERBUM stipendija

2002. gadā dibinātais ģimenes uzņēmums AD VERBUM Latvijas Universitātes mecenātu lokam pievienojās 2009. gadā, bet jau gadu vēlāk izveidoja pirmo stipendiju. Tulkošanas firmas dibinātāji ir LU absolventi, un kopš 2010. gada atbalsta prioritātes vienmēr bijušas saistītas ar humanitārajām vai sociālajām zinātnēm, proti, izveidotas stipendiju kopas talantīgāko studentu atbalstam teoloģijā, valodniecībā, vēsturē vai pedagoģijā. Līdz šim ir piešķirtas 16 stipendijas.

Divus gadus pēc kārtas, tas ir, 2018./2019. un 2019./2020. akad. gadā AD VERBUM Pirmsskolas pedagoģijas studentu stipendiju ieguvusi LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) studente Kitija Izmailova. Jaunā skolotāja pēta bērnu uzvedības īpašības – kas bērnu ved uz priekšu, kā viņš domā un kāpēc izvēlas darīt kādas konkrētas darbības. Kā atzīst Kitija, stipendijas iegūšana viņai raisījusi sajūsmu, iedvesmu un devusi sparu turpmākajai darbībai. “Stipendija paver iespējas iegādāties materiālus profesionālajai izaugsmei, sniedz atbalstu mērķu piepildīšanai un vēlmju īstenošanai,” komentē K. Izmailova, kurai darbs ar bērniem ir sirdslieta.

Ramānu ģimenes stipendija

Dzīvojot 9 000 km attālumā no savas dzimtenes, Andris Ramāns (1936) ar dzīvesbiedri Bettiju ir priecīgi sniegt ieguldījumu Latvijas studentu izglītībā, izaugsmē un profesijas apgūšanā. Andris ir aktīvs diasporas latviešu sabiedrībā visu dzīvi, ir arī LU fonda partnerorganizācijas, bezpeļņas fonda “Friends of the University of Latvia” (501(c)3) valdes loceklis kopš tās dibināšanas. 2015. gadā Ramānu ģimene izveidoja stipendiju Speciālās izglītības skolotājiem, kas studē LU PPMF un savas darba gaitas saista ar palīdzību un atbalstu tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams.

Līdz šim ir piešķirtas 9 stipendijas, turklāt LU absolvente Ilze Liepa atbalstu ir saņēmusi trīs gadus pēc kārtas. “Ar paldies ir par maz, lai izteiktu, cik ļoti esmu pateicīga par stipendiju. Ir teiciens “Ja paldies ir ogas dzīvas, es Tev pieberu pilnu klēpi” Ja būtu rudens, es salasītu grozu ar mellenēm un dzērvenēm un piebērtu pilnu klēpi Ramānu ģimenei… Paldies!” komentē I. Liepa.

LU fonds kopā ar stipendiātiem pateicas visiem ziedotājiem par ieguldījumu Latvijas nākotnē!


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties