Levitējošs alumīnija paraugs, kuru notur gaisā elektromagnētiskie spēki. Video par Indukcijas sildīšanu, kausēšanu un levitāciju. https://www.youtube.com/watch?v=eXyvl8Ua8Dw

Reinis Baranovskis ir Doktorantūras stipendijas saņēmējs un FMOF fizikas 2. kursa doktorants, šobrīd pašā studiju vidū, students pēta elektromagnētiski ierosinātas plūsmas ar mērķi optimizēt degazācijas procesu. Kā arī strādā Latvijas Universitātes (LU) Fizikas institūtā pie eksperimentālajām iekārtām, kas modelē šķidra alumīnija maisīšanu un gāzes burbuļu uzvedību tajā. Studenta doktora darba pētījums palīdzēs metalurgiem efektīvāk atbrīvoties no izšķīdušā ūdeņraža alumīnijā. 

Reinis stāsta, ka studiju ziņā joprojām mācās attālināti, arī pašu galveno doktorantūras eksāmenu, kam gatavojas  jau vairākus mēnešu, februāra vidū nokārtoja attālināti. Viņa apakšnozare ir šķidrumu un gāzu mehānika, un šis specialitātes eksāmens kļuva par apjomīgāko eksāmenu, pavadot 2.5 h diskusijās ar padomi.  

Pašreizējie stipediāta darbi laboratorijā ir saistīti ar plūsmas ierosināšanu šķidrā metāla rezervuāros un tādu plūsmas raksturlielumu kā ātrums un spiediens mērīšana. Kustības laikā šķidrajā metāla tiek ievadīts argons, kura burbuļus ar plūsmas palīdzību mēģinām sagraut vēl smalkākos burbuļos. Izprotot, kā visefektīvāk panākt burbuļu sašķelšanu, mēs paveram iespēju veidot liela izmēra prototipus, kurus jau pārbaudīs nevis laboratorijā, bet rūpnīcā. Taču izmaksu ziņā prototipu būvēšana ir nopietns solis, pirms kura ir jāizdara savs mājasdarbs un ideja ir kārtīgi jāpārbauda. Tas nozīmē, ka ir jābūt skaidrai gan teorijai, gan precīziem skaitliskajiem modeļiem, kā arī jābūt veiksmīgiem un atkārtojamiem eksperimentiem. Kad tas ir izdarīts, tad šo darbu ir iespējams publicēt zinātniskajos rakstos, un tas iet cauri, jau citu skrupulozu, zinātnieku kritikai.  

Šobrīd students Reinis strādā gan rakstu izveidē, publicējot pirmos modeļu eksperimentālos rezultātus, gan rakstot pašu doktora darbu. Topošie plāni ir darbs pie prototipa izveides. Ja laboratorijas gadījumā plūsmu metālā ierosina, rotējot 8 kg smagu magnētu, tad industriālajam prototipam ir uzbūvēts magnēts, kas sver 216 kg. Magnētu būvēšana pati par sevi esot ļoti interesants process! Reinis stāsta, ka to izmantos alumīnija transportam un degazēšanas procesa nodrošināšanai nepārtrauktā ražošanas līnijā, bet, nu, jau rūpnīcā, ne laboratorijā. 

"Paralēli studijām un darbam joprojām aktīvi veidoju video par skaisto, eksperimentālo fiziku, ar kuru saskaramies mūsu pētniecībā. Video ir gan par plaši pazīstamiem efektiem, gan mazāk zināmiem, bet vienlīdz interesantiem procesiem. Darba rezultātus varat aplūkot mūsu YouTube kanālā, piemēram, noskatoties video par šķidra alumīnija levitāciju," stāsta stipendiāts Reinis

Dalīties