Laura Pučeta saņem LU fonda administrēto stipendiju LU doktorantūras studentiem dabaszinātņu, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā. Laura studē LU Medicīnas fakultātes doktora studiju programmā "Medicīna un farmācija". 

Studentes promocijas darba tēma ir par sepses un septiska šoka pacientu klīnisko gaitu un ārstēšanas vēlīnajiem rezultātiem. Sepse un septisks šoks ir dzīvībai bīstami sindromi, kā pamatā ir imūnās sistēmas darbības regulācijas traucējumi, cīnoties ar infekciju. Tā rezultātā attīstās orgānu sistēmu mazspēja, un tādēļ bieži nepieciešama stacionēšana intensīvās terapijas nodaļās. Viens no galvenajiem darba uzdevumiem ir izpētīt ilgtermiņa komplikācijas, kas ir svarīgi gan no sepsi un septisku šoku izdzīvojušo pacientu veselības un dzīves kvalitātes viedokļa, gan arī saistībā ar tālāk nepieciešamās veselības aprūpes organizatoriskajiem aspektiem.  

Pētījums šobrīd ir datu vākšanas un apkopošanas fāzē, kurai noslēdzoties, tiks analizēta klīniskā aina slimnīcas etapā, saņemtā ārstēšana un tās atbilstība, kā arī hospitālās epizodes iznākumi. Iegūtie rezultāti jāsagatavo ziņošanai, publicēšanai, paralēli notiek plānošana pētījuma nākamā posma īstenošanai. Otrais pētījuma posms ietvers sepses un septiska šoka pacientu ārstēšanas vēlīno rezultātu un tālākās veselības aprūpes analīzi. Tiks pētīts, kas ar šiem pacientiem notiek gada laikā pēc izrakstīšanas no slimnīcas, un vērtēta klīniskās gaitas loma vēlīno komplikāciju attīstībā. 

Laura stāsta: "Doktorantūras studijas attālinātā režīmā notiek jau ilgu laiku un, šķiet, mēs visi – gan studenti, gan mācībspēki – esam pielāgojušies esošajai situācijai, tostarp apguvuši nepieciešamos digitālos risinājumus. Tomēr noteikti ne man vienīgajai arvien biežāk sanāk atgriezties pie pārdomām par to, ko katram no mums nozīmē klātbūtne (un klātesamība) telpā-laikā-personā. Jāpiebilst, ka atšķirībā no pamatstudiju studentiem doktorantu priekšrocība attālināto studiju kontekstā ir lielais patstāvīgā darba apjoms. Papildus doktorantūras studijām un pētniecībai, protams, turpinu arī klīnisko darbu slimnīcā."  

"Vēlos pateikties mecenātiem un LU fondam par studentiem un pētniekiem sniegto atbalstu un it visiem novēlēt asu prātu, možu garu un spēku turpināt sargāt cilvēcību šajā sarežģītajā pandēmijas laikā," novēl stipendiāte.

____________

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties