Foto no komandējuma uz AXON Neurosciences.

Kristīne Kitoka ir LU Ķīmijas fakultātes doktorantūras studiju programmas 1. kursa studente un LU fonda administrētās “Mikrotīkls” stipendijas doktorantūras studentiem eksakto un medicīnas zinātņu jomā saņēmēja. Pētnieces promocijas darbs tiek izstrādāts Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI) Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijā Dr. chem. Kristapa Jaudzema vadībā.

Stipendiātes promocijas darbs ir veltīts patoloģiskā tau proteīna un amiloīda-beta peptīdu strukturālajiem un agregācijas mehānismu pētījumiem ar KMR spektroskopiju. Darba mērķis ir, pielietojot daudzpusīgas KMR metodes, aizpildīt ,,robus” esošajās zināšanās par Alcheimera slimības (AS) patoģenēzi atomārā līmenī. Sagaidāmie promocijas darba rezultāti varētu ļaut atrast potenciālo terapeitisko mērķi AS ārstēšanā.

Laika posmā kopš stipendijas saņemšanas sākuma ir uzsākta tau proteīna dGAE(297-391) un 306-378 konstruktu izpēte. Pašlaik pieejamā zinātniskā literatūra norāda, ka abi konstrukti ir atrasti AS slimnieku smadzeņu audos. Tas savukārt norāda uz šo konstruktu iesaisti slimības patoģenēzē. Pirmos trīs doktorantūras studiju mēnešus Kristīne pavadīja Bratislavā (Slovākijā) uzņēmumā AXON Neuroscience, kuriem ir gadiem krāta pieredze AS izpētē. Pašlaik cītīgi tiek turpināts Bratislavā uzsāktais darbs — paraugu kvalitātes pārbaude ar krioelektronmikroskopiju un atomspēku mikroskopiju sadarbībā ar kolēģiem no CEITEC (Brno, Čehija). Tuvāko mēnešu laikā ir ieplānoti pirmie cietvielu KMR eksperimenti gan dGAE(297-391), gan 306-378 tau konstruktam. Paralēli notiek arī amiloīda-beta peptīdu pētījumi. Pašlaik tiek veikti pirmie mēģinājumi 19F CEST KMR eksperimentiem. Šo eksperimentu dati varētu ļaut jau tuvākajā laikā uzsākt publikācijas manuskripta izstrādi par amiloīda-beta peptīdu agregācijas kinētikas pētījumiem izmantojot 19F KMR. Stipendiātes pedagoģiskais darbs izpaužas vadot LU Bioloģijas fakultātes studentes kursa darbu par tau proteīna agregācijas izpēti.

Pandēmija ir ievērojami ietekmējusi studentu pētniecisko dzīvi. Kristīnei doktorantūras projektu ietvaros būtu jāpavada ļoti daudz laika ārzemēs. Diemžēl arī pēc vairāk kā gada kopš pandēmijas sākuma ir grūtības īstenot regulārus komandējumus. Kristīne cer, ka jau tuvākajā laikā tas mainīsies, un viņa varēs nodoties starptautiskajai zināšanu pārnesei pilnā apjomā.

"Šī stipendija man kalpo kā izcils motivācijas avots, kas motivē nepārdzīvot par mazām neveiksmēm un mērķtiecīgi virzīties uz nospraustajiem mērķiem," sāsta stipendiāte. LU fondam Kristīne novēl turpināt slīpēt dimantus, lai tie kļūtu par briljantiem.

_____________

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties