Jānis V. Kļaviņš

Šogad izcilais medicīnas profesors un solo dziedātājs Jānis V. Kļaviņš svinētu savu 100 gadu jubileju. Par godu šim notikumam, viņa dēls Filips Kļaviņš, aicina ziedot tēva piemiņas stipendijai.

Stipendija ir ļoti cieši saistīta Jāņa V. Kļaviņa dzīves gājumu. Tās mērķis ir atbalstīt talantīgu LU studentu, kas nodarbojas ar onkoloģijas pētniecību (https://ziedot.lu.lv/kampana/ziedojumi-profesora-jana-v-klavina-pieminai/) . Pirms karalaika pārtraukuma, Jānis V. Kļaviņš ir studējis Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē (vienlaicīgi arī filozofijas fakultātē), kā arī dziedāja LU studentu jauktajā korī “Dziesmuvara”.

Savā zinātnieka karjerā ASV Jānis V. Kļaviņš strādāja kā profesors patoloģijā Duke University, Columbia University, Cornell University College of Medicin un Albert Einstein College of Medicine. Viņš bija patoloģijas departamenta vadītājs Catholic Medical Center of Brooklyn and Queens. Jāņa V. Kļaviņa darbs visu mūžu saistījās ar pētniecību vēža ārstēšanā, īpaši ar tā sauktajiem vēža norādītājiem jeb marķieriem.

Jānis V. Kļaviņš savos studiju laikos pats bija saņēmis atbalstu un motivāciju mācībās, protams, arī finansiālu atbalstu. Viņš ļoti labi apzinājās, ko var dot stiprs palīdzības “spēriens”  jaunam zinātniekam. Jāņa dēls Filips Kļaviņš stāsta: “Tētis nekad neatteica palīdzību, atbalstu un lūgumus, piemēram, viņa vadītajās laboratorijās deva neskaitāmas iespējas gudriem jauniešiem strādāt un iegūt jaunas zināšanas, kā arī praktisko pieredzi. Pieminot tēvu, viņa ģimene vēlas turpināt viņa garā šo atbalstu jauniem Latvijas zinātniekiem, izveidojot tēva piemiņai stipendijas fondu. Stipendijas tiks piešķirtas studentiem, kas pēta onkoloģijas jautājumus. Man ir liels prieks būt daļai no komisijas, uzklausīt un redzēt studentu degsmi pētnieciskajiem darbiem. Tāpēc ļoti ceru, ka šogad, kad ir tēva 100 gadu jubileja, mums izdosies piesaistīt vēl ziedojumus šim vērtīgajam mērķim”.

________________

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

 

Dalīties