Aprīļa vidū noslēdzās ziedotāja SIA “Mikrotīkls” projektu konkurss dabaszinātnēs un medicīnā un ir noskaidroti konkursa uzvarētāji. No 27. pieteikuma projektiem tiks atbalstīti 9 projekti, kuru kopējā summa sasniedz 170 119, 81 EUR.

Viens no apstiprinātajiem projektiem ir “Atkvēlināšanas krāsns jaunu nanometru izmēru sensoru un ierīču izveidei”, šīs iekārtas mērķis ir sensoru izveide ar kvantu magnētiskās mikroskopijas pielietojumu un nanometra izmēru sensora masīva izvei. Šī pieteikuma piešķirtā kopsumma ir 3 882, 57 EUR.

“Fāzes atgūšanas algoritmu ieviešana iegultās sistēmās” mērķis ir nodrošināt objekta fāzes rekonstrukciju no intensitātes mērījumiem, iteratīvus fāzes atgūšanas algoritmus ieviešot iegūtās mikroprocesoru sistēmām. Projektam tiek piešķirti 23 500 EUR.

“Strenču magnētiskās anomālijas ģeofizikālās izpētes” mērķis ir izveidojot ģeofizikālo modeli un veidojot ģeoloģisko interpretāciju, apvienojot un analizējot projektus lauka darbos iegūtos magnetometrijas un gavimetrijas mērījumu datus, kā arī iepriekšējo pētījumu datus. Šī projekta summa ir 2 072, 71 EUR.

Nākamais projekts ir “Simulācijas zinātnes simulācijai”, tā mērķis ir izveidot darba staciju, kas paredzēta resursietilpīgu fizikālo simulāciju veikšanai, izmantojot COSMOL simulāciju vidi. Projekta summa ir 15 074, 54 EUR.

Projektam “Acis lasīt izbijās…” tika piešķirti 37 840 EUR un šī projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu pieeju bērnu lasīšanas traucējumu novērtēšanai, pielietojot smalko acu kustību novērtēšanas diagnostikas metodi.

“Metformīna neirorestoratīvo īpašību izmeklēšana eksperimentālajā Alcheimera slimības modelī” projekta mērķis ir identificēt šūnas signālceļus, kas ir iesaistīti metformīna neiroprotektīvo efektu veicināšanā sporādiskās Alcheimera slimības tipa dzīvnieku modelī. Šī projekta summa ir 27 000 EUR.

Projekta “Urīnpūšļa audzēja terapeitisko un diagnostisko biomarķieru atlase ar inovatīvu aptamēru selekcijas metodi” summa ir 22 000 EUR. Tā mērķis ir izmantojot inovatīvu aptamēru atlases tehnoloģiju, lai atrastu urīnpūšļa audzēja biomarķierus jaunu diagnostikas un terapijas līdzekļu iztrādei.

“Dabisko galētājšūnu (NK) pavairošanas metodoloģijas pielāgošana izmantošanai automatizētā ex vivo šūnu kultivēšana sistēmā” projekta mērķis ir pielāgot galētājšūnu liela apjoma kultivēšanas metodoloģiju izmantošanai automatizētā kultivēšanas sistēmā. Piešķirtā summa projektam ir 8 950 EUR.

Beidzamais no projektiem ir “Jaunas diagnostiskās un ārstnieciskās stratēģijas izpēte mazenteriālās išēmijas gadījumā in vivo”. Šī projekta mērķis ir izmantojot klīniskajai praksei slimnīcā pietuvinātu eksperimentālo izmēģinājuma dzīvnieku modeli, pētīt organisma kopējo atbildi uz zarnu asinsrites nepietiekamību, simulējot trīs klīniskās situācijas bērnu un pieaugušo medicīnas praksē. Projekta summa ir 40 800 EUR.

Vēlam veiksmi veiksmīgi realizēt šos projektus visiem pētniekiem!

Šī  gada jūnija sākumā LU fonds izsludinās vēl vienu ziedotāja SIA “Mikrotīkls” projektu konkursu.

________________

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Par mecenātu “Mikrotīkls”

LU fonda platīna mecenāts SIA “Mikrotīkls” ir uznēmums, kas izstrādā MikroTik RouterOS programmatūru un ražo RouterBoard iekārtas ar mērķi nodrošināt plašam lietotāju lokam pieejamus, jaudīgus un ērti lietojamus datortīklu pārvaldes rīkus. SIA "Mikrotīkls" ir Latvijas Universitātes mecenāts kopš 2011. gada. Kopējais ziedojuma apmērs pārsniedz 2 miljonus eiro.

Dalīties